Malgrat la neutralització dels preus de l'energia, Espanya, com la resta de les nacions del Vell Continent, continua sumida en una espiral guiada per la crisi energètica, la qual va sorgir després de l'inici de la guerra a Ucraïna. L'alça dels costos energètics encara continua reflectint-se a les factures de les llars i empreses espanyoles després de més d'11 mesos de guerra a l'est d'Europa. Encara que a poc a poc el preu de l'electricitat i del gas ha anat desinflant-se, els experts es fan comptes que aquests es mantindran en nivells superiors als que marcaven a l'inici de la crisi energètica durant dos o tres exercicis.

A causa dels elevats preus de l'electricitat, diverses empreses es fan comptes de si podran arribar a fi de mes. Moltes d'elles han vist com els marges de beneficis s'han estret a poc a poc. I d'altres tantes han hagut de recórrer als acomiadaments per tractar el balanç monetari en positiu. Així, segons una enquesta realitzada per la Cambra de Comerç d'Espanya, el 85,5% de les empreses espanyoles assenyalen que la pujada de preus de l'energia els ha suposat un impacte negatiu. A la mateixa enquesta es reflecteix que 6 de cada 10 companyies s'han vist "bastant perjudicades" per l'alça de preus.

Les empreses de més dimensió, les més damnificades

La situació quant als preus energètics ha sortit dels marges que, fa tan sols un any, semblaven impossibles de vessar. La Cambra de Comerç del país ha realitzat una enquesta en què participen prop de 2.500 empreses nacionals, i correspon al mes d'octubre. Precisament l'esmentat més, els preus estaven en plena desescalada, encara que en uns nivells excelsos. A l'enquesta, a prop del 91% de les empreses del sector industrial al·lega haver patit perjudici per l'evolució dels preus de l'energia.

Per mida empresarial, són les de més dimensió les més impactades. Així, el 83,9% de les empreses d'1 a 9 empleats es declara perjudicada per la pujada de l'energia, davant el 86,2% d'empreses de 10 a 49 empleats, el 87,6% de companyies d'entre 50 a 249 empleats, i el 89,7% de grans companyies de 250 i més empleats. Entre aquestes últimes, el 48,4%, afirmen haver-les perjudicat "molt".

El fet que els preus energètics hagin calat de tal forma sobre les empreses, independentment de la mida d'aquestes, ha fet que moltes companyies reflecteixin l'alça dels costos energètics sobre el preu final dels productes. Les firmes petites (entre 1 i 9 empleats) han reduït beneficis (50,2%). La resta de les companyies s'han decantat per traspassar les pujades dels preus de l'energia sobre el valor dels productes. Per exemple, a prop del 60% de les empreses que tenen més de 250 empleats, afirmen haver elevat el preu del producte lliurat al client.

Podrien donar-se nous acomiadaments

Una de les problemàtiques més grans que hagi generat, i que segueixi generat, els elevats preus de l'energia són els acomiadaments. El 24% de les prop de 2.500 empreses enquestes per la Cambra de Comerç afirma que, en cas de seguir els preus a nivells elevats, hauran de dur a terme ajustaments a les seves plantilles.

L'efecte dels excessius costos energètics ha calat de ple sobre els comptes de les companyies, les quals continuen fent càlculs per poder mantenir el ritme dels seus negocis sense perdre diners. Els acomiadaments és una de les conseqüències dels elevats costos energètics. Malgrat que no és una majoria, un quart de les empreses enquestades afirmen que recorreran a les retallades de plantilla si els preus de l'energia continuen estrenyent els seus negocis.

El 31% de les empreses es passen a l'autoconsum

Un altre dels efectes que ha generat la crisi energètica és que ha fet que diverses empreses contemplin noves vies més eficients i que podrien rebaixar el preu de l'energia en un futur. En aquest punt, més del 34% de les empreses enquestades per la Cambra de Comerç s'han decantat per millorar l'eficiència energètica. Per la seva part, el 31% de les companyies enquestades declaren haver-se inclinat per l'autoconsum energètic. Cada vegada són més les empreses que instal·len plaques solars als seus establiments a la recerca d'una menor dependència dels preus del mercat, i una rebaixa de la factura.

L'autoconsum és una de les alternatives que més calat ha agafat sobre el sector industrial. De fet, des d'ON ECONOMIA es va informar que la instal·lació de plaques fotovoltaiques va créixer un 108% a Espanya el 2022 respecte a l'anterior exercici, segons dades d'Unef. En els mateixos s'indica que el sector industrial és el que més va apostar per aquesta alternativa energètica a l'acabat de finalitzar exercici (32% de les instal·lacions totals). Després d'ell, el sector habitatge és el que més va augmentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques durant l'anterior curs, amb un 30% de les instal·lacions realitzades durant 2022.

La crisi energètica ha obligat a les empreses buscar alternatives per fer que els seus negocis continuïn rendint de la millor manera possible. Acomiadaments, elevar els preus finals de venda, o fer el salt a energies més eficients són només algunes de les conseqüències que ve generant la situació energètica a Espanya.