A Espanya, el pròxim 1 de juliol entra en vigor la nova norma de revisió d'ascensors. Es tracta d'una normativa aprovada pel Consell de Ministres de la Instrucció Tècnica Complementària ITC, relativa a la posada en servei, modificació i manteniment dels ascensors, i afectarà moltes comunitats de veïns.

Aquesta nova llei consisteix a millorar les mesures de seguretat dels elevadors més antics per limitar el desnivell entre el seu interior i l'exterior, disposar de portes amb cortinetes per evitar atrapaments causats per les portes de cabina, afegir sistemes de comunicació bidireccional en cabina, implantar dispositius de control de càrregues i afegir-hi modernitzacions de contrapès.

És important saber que el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) responsabilitza el president de la comunitat de propietaris d'un edifici que l'ascensor compleixi correctament els requisits que estableix la normativa. Amb aquesta mesura, es pretén actualitzar més de 400.000 ascensors a l'Estat que fa més de 30 anys que estan en servei, de manera que l'afectació serà del 40% de les màquines instal·lades.

Quina tecnologia haurà de tenir l'ascensor i quant costa la reforma?

Segons apunta el BOE, les millores tecnològiques es veuran reflectides en la detecció en portes amb cortinetes, els sistemes de comunicació bidireccional a la cabina i els dispositius que controlin la càrrega que té l'ascensor. Arribats a aquest punt, cal conèixer quin serà l'import per emprendre les millores previstes.

Les reformes comprenen uns costos que poden arribar a vorejar els 30.000 euros en els casos més difícils. D'aquesta manera, la reforma de l'ascensor pot oscil·lar entre els 800 euros —per una instal·lació senzilla de comunicació bidireccional— i els 30.000 euros —que és el que pot costar la feina d'una adaptació del contrapès molt complicada—.

El cost d'instal·lació en una comunitat de veïns es dividirà en funció del coeficient de cada habitatge. Amb aquest sistema, cada veí serà qui pagui els costos de participació que li pertoquen pel seu immoble i, un cop aprovada en una junta de veïns, la derrama quedarà vinculada a tots els propietaris del bloc.

Igualment, s'estima que les obres poden trigar uns set anys a enllestir-se a l'Estat. Els ascensors hauran de complir la nova normativa a partir de l'1 de juliol. En cas d'incomplir-la, la comunitat de veïns haurà de resoldre el problema en el termini establert per a això.