La campanya de la renda comença aquest 3 d'abril i s'estén fins a l'1 de juliol per declarar els ingressos obtinguts l'any 2023. La principal eina per fer-ho és l'esborrany de la declaració, aquest document amb totes les nostres dades fiscals, ingressos i deduccions que podem modificar i finalment presentar a l'Agència Tributària. A partir d'aquí, apunta al calendari aquestes dates:

  • 12 de març: Sol·licitud del número de referència
  • 19 de març: Accés a dades fiscals i via App
  • 3 d'abril: Inici presentació Renda WEB per Internet
  • 29 d'abril: Inici sol·licitud de cita per a atenció telefònica (PLL)
  • 7 de maig: Inici presentació Renda WEB atenció telefònica (PLL)
  • 29 de maig: Inici sol·licitud de cita per a atenció presencial
  •  3 de juny: Inici presentació Renda WEB atenció presencial (oficines)
  • 26 de juny: Data límit domiciliació Renda a ingressar
  • 28 de juny: Final sol·licitud de cita
  • 1 de juliol: Final de campanya

Com obtenir l'esborrany?

Per accedir a Renda WEB i tramitar la teva declaració et pots identificar amb certificat o  DNI electrònic. Dins de les "Gestions destacades" de Renta, fes clic a "Servei de tramitació esborrany/declaració (RENDA WEB)". A la següent pantalla prem  "Accedeixi amb certificat o  DNI electrònic" i selecciona el certificat per identificar-te. 

Després de la identificació, selecciona el tipus d'actuació: en nom propi o com a representant. Accediràs als serveis disponibles del teu expedient. Per tramitar la teva declaració, selecciona "Esborrany/Declaració (Renda WEB)" . Si ja heu accedit abans a Renta WEB i heu guardat les dades podreu "Continuar sessió" per recuperar-les. Si ja existeix una declaració presentada i vols modificar-la, prem "Modificar declaració presentada". També podeu començar una "Nova declaració", incorporant les dades fiscals.

Podràs escollir la llengua cooficial en què vols fer la declaració.Nova declaració, Continuar i modificar. Si fas una nova declaració, es mostrarà una finestra inicial amb les dades identificatives del declarant i de la resta de declarants dels components de la unitat familiar. Revisa les dades i fes les modificacions necessàries abans de continuar. Tingues en compte que algunes dades com l'estat civil o la informació sobre fills menors d'edat o incapacitats judicialment sotmeses a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada no es podran modificar posteriorment. Si l'estat civil és "CASAT/A" però no desitges introduir les dades fiscals del cònjuge, has de marcar la casella per al càlcul de la declaració individual. 

En declaracions amb cònjuge, si vols comparar el resultat de la declaració a les diferents opcions de tributació, individual o conjunta, necessitaràs el número de referència del cònjuge o un codi PIN que autoritzi l'accés. En aquest cas prem el botó "Referència/  Cl@ve PIN" sota l'epígraf "Autorització cònjuge" i identifica el cònjuge mitjançant un sistema que correspongui amb el vostre perfil. Després d'acceptar la pantalla de dades identificatives, es traslladaran les dades fiscals. És possible que se sol·liciti informació addicional per a la incorporació de dades.

Si no necessites incorporar informació addicional per generar la declaració, accediràs directament al resum de declaracions, des d'on podràs comprovar tant quin és el resultat de la declaració per a cada modalitat, com completar la declaració si fos necessari. Si hi ha alguna dada no incorporada a la declaració, es mostrarà prèviament una finestra informant de forma individualitzada per a cada contribuent sobre quines són les dades no incorporades en concret, perquè les empleneu a l'apartat corresponent de la declaració. Podeu consultar les notes d'incorporació, amb informació més detallada, a través del botó "Veure dades fiscals", situat a la part superior, i emplenar les dades posteriorment a l'apartat corresponent.

A la part superior del resum de declaracions hi ha el menú "Apartats", que dóna accés a totes les pàgines de la declaració. Trobareu també el botó "Guardar", per conservar la declaració al servidor de l' AEAT  i recuperar-la en una sessió posterior, les opcions per veure les dades fiscals i personals, un cercador de caselles i l'opció per mostrar o ocultar opcions. També disposeu d'enllaços als vídeos explicatius i al manual d'ajuda per a la presentació de la declaració de Renda. Finalment, dins de cada modalitat, pots obtenir una "Vista prèvia" en  PDF , comprovar les dades fiscals o presentar la declaració.