D'aquí a poc més d'una setmana arrenca la campanya de la declaració de la renda. A partir del 3 d'abril i fins a l'1 de juliol, els espanyols retran comptes a Hisenda sobre el que van guanyar el 2023. I en aquests dies, són molts els contribuents que es pregunten què es pot incloure en aquesta declaració per pagar menys (si toca pagar) o que ens tornin més (si ens surt a favor). L'assegurança es consagra com el producte per excel·lència, ja que més de 20 milions de persones al país en tenen alguna de contractada, segons dades de la patronal asseguradora Unespa.

Encara que des de TaxDown aclareixen que, si bé és cert que les primes de l'assegurança es poden deduir, depèn de l'activitat realitzada pel contribuent. En general, les primes d'assegurança deduïbles en la declaració de la renda són les relacionades amb assegurances de salut, sempre que estiguin contractats per al contribuent, el seu cònjuge o els seus fills menors de 25 anys que visquin al mateix domicili.

Els treballadors autònoms també podran deduir-se les primes d'assegurança mèdica contractada per a ells, el cònjuge o fills menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili, amb un límit de 500 euros a l'any per persona. Encara que si el fill o cònjuge té alguna discapacitat, el límit s'ampliaria a 1.500 euros.

Per a la resta de primes d'assegurança, existeixen especialitats, afegeix Valeria Hernández, experta fiscal de TaxDown, l'empresa emergent espanyola que ofereix serveis d'assessoria fiscal online. Per exemple, les primes per assegurança de vida només seran deduïbles si estan vinculades a un préstec concedit per a la realització de la seva activitat econòmica.

Així, en el context d'un habitatge llogat, són deduïbles les primes d'assegurances pagades durant l'any com a propietari i estigui degudament justificat. Això inclou assegurances de llar, assegurances d'impagament de lloguers, i qualsevol altra assegurança relacionada directament amb la propietat llogada.

D'altra banda, hi ha certs casos en els quals també es pot obtenir una deducció si es té contractada una assegurança. Per exemple amb les assegurances de vida i incendis associats a la hipoteca de l'habitatge habitual, si el contribuent va adquirir l'habitatge abans del 2013 i està aplicant la deducció per inversió en habitatge habitual, podrà incloure les primes de les assegurances de vida i incendis obligatoris per a la concessió del préstec hipotecari.

També és el cas d'algunes comunitats autònomes, on les primes pagades per assegurances de salut poden ser objecte de deducció en la declaració de la renda. En aquest cas dependrà de la normativa específica de cada comunitat autònoma.

Algunes assegurances de vida estalvi també desgraven

Des del comparador financer Kelisto recorden que també és possible desgravar l'assegurança de vida estalvi, és a dir, els que combinen la cobertura de mort (que pot o no incloure la prestació per invalidesa) amb un pla d'estalvi. És el cas d'una assegurança individual d'estalvi a llarg termini (AIELT) o un pla de pensió assegurat (PPA). Ara bé, no en tots els casos es desgravarà la mateixa quantitat.

La reducció fiscal depèn de la pòlissa contractada. En els PPA i assegurances de dependència, la deducció de les primes es fa automàticament en la base imposable de l'IRPF i serà del 30% dels rendiments del treball de l'assegurat, fins a un màxim de 8.000 euros.

Per la seva part, la AIELT està lliure d'impostos sempre que es mantingui durant, almenys, cinc anys sense treure'n diners i l'aportació anual no superi els 5.000 euros.

Segons explica Antonio Paredes, tècnic de Gestha (el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda), "si abans d'aquest període es produeix el rescat o s'incompleix el límit d'aportació, l'entitat haurà de practicar la retenció o pagament a compte corresponent sobre els rendiments de capital mobiliari positius obtinguts".