L'afiliació a la Seguretat Social continua creixent per sisè mes consecutiu en termes desestacionalitzats. En aquesta ocasió, el primer mes del nou exercici ha finalitzat amb 57.726 afiliats nous, la qual cosa en el conjunt fa que hi hagi un total de 20.298.620 treballadors donats d'alta en la Seguretat Social. Tal com informen des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, aquest increment supera àmpliament la variació mitjana dels últims tres mesos, la qual era d'uns 19.922 afiliats.

La contraposició és que la Seguretat Social va perdre una mitjana de 215.047 de cotitzadors al gener respecte al mes anterior. Des del Ministeri apunten que es tracta d'una reducció "habitual", la qual sol donar-se després de la campanya de nadal. Aquest decreixement es va notar especialment en l'hostaleria i al comerç, amb una caiguda de 43.000 i 40.000 treballadors, respectivament, segons les dades ofertes pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Amb aquestes dades, el nombre total d'afiliats mitjans se situa en 20.081.224, la qual és la xifra més alta de la sèrie històrica per a un mes de gener, tal com indiquen des del Ministeri.

El Ministeri valora el dinamisme en sectors d'alt valor afegit

Des de la institució pública informen que, des que es va assolir el nivell mitjà a la pandèmia de la covid-19, allà per la segona quinzena de 2021, el nombre d'afiliats ha crescut en 812.143 persones.

El ministeri apunta que el dinamisme continua sent la nota dominant en l'afiliació a la seguretat social. L'organisme posa èmfasi que els treballadors donats d'alta pertanyen a diversos sectors. A més d'això, valoren el "notable dinamisme als sectors d'alt valor afegit", com a Informàtica i Telecomunicacions, que compten amb prop d'un 20% més d'afiliats que abans de la pandèmia. En la mateixa línia, des del ministeri també ressalten el creixement donat al sector de les Activitats Professionals, Científiques i Tècniques, on l'afiliació ha crescut en un 11,5%.

A nivell geogràfic, l'ens públic destaca que, malgrat que hi ha hagut creixement en totes les comunitats autònomes del país, les que registren més grans increment en el nombre d'afiliats són les del sud, i als arxipèlags, on hi ha hagut un creixement del 5% respecte a l'anterior mes.

La temporalitat, en mínims del 15%

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions valora que, des de l'entrada en vigor de la reforma laboral, la qualitat i estabilització de l'ocupació ha anat in crescendo. L'organisme destaca que, al gener, el percentatge d'afiliats amb contracte temporal retrocedeix fins al mínim històric del 15%. L'ens públic destaca que, abans de l'entrada en vigor de la reforma, la mitjana era d'un 30%.

Per edats, en el cas dels menors de 30 anys, la temporalitat ha retrocedit 30 punts, del 53% al 23%. Al gener, hi ha 2,3 milions d'afiliats més amb contractes indefinits que el desembre de 2021, l'últim mes abans de l'entrada en vigor de la reforma laboral.

"El canvi cap a fórmules més estables de contractació és especialment notable entre els treballadors més joves: tres de cada quatre menors de 30 anys tenen ara un contracte indefinit (77%), front u de cada dos abans de la reforma", destaquen des de l'ens públic.

Les dades de Seguretat Social reflecteixen a més que més de la meitat dels 4.055.141 afiliats que entre gener i març de 2022 van tenir un contracte temporal i que ara segueixen donats d'alta tenen ara un contracte indefinit, en concret, el 51,7% (2.094.726 treballadors).

L'afiliació femenina decreix més que la masculina

Malgrat que la reducció mitjana en el nombre d'afiliats al gener va ser evident tant per a homes com per a dones, són elles que van perdre més cotitzadores, amb un total de 116.322 empleades, mentre que la caiguda dels homes cotitzadors va ser de 98.725 de cotitzadors.

D'aquesta manera, la xifra de dones treballadores va perdre al gener el màxim històric de 9,55 milions d'ocupades que va assolir a tancament de 2022 per situar-se en 9.442.857 afiliades, mentre que el nombre d'homes ocupats va finalitzar el primer mes de l'any en 10.638.367 de cotitzadors.

L'afiliació mitjana d'estrangers, per la seva part, va retrocedir en 25.160 de cotitzadors el gener, un 1% respecte al mes anterior, fins a situar-se en 2.435.559 d'ocupats.

El gener deixa 70.744 aturats

Quant a les xifres relatives a l'atur al gener, el nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació va pujar en 70.744 persones el gener en relació amb el mes anterior (+2,5%) després del final de la campanya de Nadal, segons dades publicades aquest dijous pel Ministeri de Treball i Economia Social.

El gener és un mes en què sempre augmenta l'atur per l'acabament dels contractes associats a les festes nadalenques. Així, des de l'inici de la sèrie històrica comparable el 1997, l'atur mai no ha baixat en un mes de gener. El repunt més gran aquest mes, de gairebé 200.000 aturats, es va registrar el 2008, mentre que el menor va ser el de 1998, quan es van afegir a les llistes de l'atur 10.285 persones.