Amb l'arribada de l'estiu, molts treballadors cobren una paga extra que ajuda a finançar les vacances. En el cas dels jubilats, també tenen dret a cobrar un sou extra al juny. D'aquesta manera, milions de pensionistes rebran la seva primera paga extra de l'any, que pot suposar una paga total de més de 6.000 euros en alguns casos.

Aquest any la paga extra d'estiu inclou, per primera vegada, la pujada aprovada des de l'inici de gener de 2024, marcant així un pas endavant en el compromís governamental cap a la millora contínua en la qualitat de vida dels pensionistes. Es tracta d'un augment del 3,8% a les pensions contributives i del 6,9% en les no contributives.

Si bé tots ells es beneficien de l'augment de les pensions, només uns quants rebran un ingrés de 6.118 euros al juny, aquells beneficiaris que cobren mensualment una pensió contributiva de 3.059 euros, la màxima que estableix la Seguretat Social. D'aquesta forma, al costat de la quantitat que reben cada 30 dies, percebran la paga extraordinària d'estiu.

En aquest sentit, els pensionistes que cobren el màxim per jubilació, viduïtat o incapacitat permanent rebran 118 euros més que l'any passat (59 per cada paga). Per la seva part, també ingressaran més diners aquells beneficiaris que reben una pensió no contributiva, però la xifra, en aquest cas, no és tan alta.

Pensionistes que reben la paga extra

Arribats a aquest punt ens podem preguntar qui són els pensionistes que poden cobrar paga extra d'estiu. Segons explica la Seguretat Social en el seu lloc web, no tots els pensionistes cobren la seva pensió en 14 pagues, sinó que molts la perceben en 12 mensualitats.

Igual com passa al món laboral, la quantitat és la mateixa, només que els diners són abonats de manera “prorratejada dins de les mensualitats ordinàries, en haver estat tingudes en compte per al càlcul de la base reguladora de la pensió.” Les pensions que tenen dret a 14 pagues a l'any són les següents:

  • Pensió per incapacitat permanent.
  • Pensió per viduïtat i orfandat.
  • Pensió en favor de familiars.
  • Pensió per jubilació.

Al contrari, els pensionistes que no reben pagues extra són aquells que reben la prestació “derivada de malaltia comuna i accident no laboral”.