Una sentència del Tribunal Suprem dictada l'any passat va establir el dret a què alguns pensionistes poguessin sol·licitar el cobrament d'una quantitat d'entre 3.000 euros i 4.000 euros per compensar un antic error d'Hisenda pel que van pagar de més en el seu dia. Va ser un error que va cometre l'Agència Tributària entre els anys 1967 i 1978, quan treballadors mutualistes de sectors com la construcció, la metal·lúrgia, el comerç, la pesca o les elèctriques van realitzar aportacions en les quals tributaven sobre el 100% de la seva pensió malgrat que una deducció que no se'ls va arribar a aplicar els concedia el dret a tributar únicament el 75%.

D'aquesta manera, els pensionistes van pagar més impostos dels que tocava durant 11 anys i ara, després de la sentència, podran rebre la seva compensació. Aquest procés representa una oportunitat crucial per corregir un error històric i reivindicar els drets d'aquests empleats ja jubilats que, durant anys, van aportar més del necessari.

Tanmateix, cal recordar que part dels exercicis que es podien reclamar ja han prescrit, encara que es poden sol·licitar els diners dels tres últims i recuperar amb això una important suma de diners, per la qual cosa és important tenir-ho en compte. Com a part de la campanya de la Renda actual, l'Agència Tributària inclou la possibilitat de sol·licitar aquests diners com a ajustament als esborranys, atenent l'establert en la disposició transitòria segona (DT 2º) de la Llei 35/2006 de l'impost sobre la renda de les persones físiques que va ratificar el Tribunal Suprem. Per contra, no tots els pensionistes mutualistes que van tributar de més poden beneficiar-se'n, i hi ha excepcions.

Qui no pot sol·licitar els diners?

Hi ha algunes persones que no tenen dret a sol·licitar aquests diners malgrat la sentència del Tribunal Suprem. Qui són? Pensions satisfetes per Classes Passives a funcionaris públics que durant la seva vida laboral només hagin format part d'aquest règim; Pensions per aportacions a mutualitats laborals d'autònoms que ja van ser deduïbles en el seu moment; Pensions de viduïtat i Pensions no contributives.

Per a aquells que sí que tenen el dret a la devolució, en la majoria dels casos el càlcul se'ls aplica automàticament a l'esborrany de la seva declaració de la Renda, encara que és fonamental revisar-ho per assegurar-se que el pensionista rep la suma que li correspon. A més, també poden sol·licitar a Hisenda que els aboni directament aquests diners per transferència bancària.

Els diners retornats seran diferents en cada cas i corresponen a la part proporcional de la pensió de l'afectat que té dret a deduir el 25% del pagat per endavant. Finalment, en cas que algun dels damnificats hagi mort, els seus familiars podrien reclamar el dret a aquests diners si fa menys de quatre anys de la seva defunció.