A Espanya hi ha deu milions de pensionistes, dels quals 3,46 milions (alguna cosa més d'un terç) està en risc de pobresa en cobrar menys de 721 euros al mes per catorze pagues i 1,46 milions (gairebé el 15% del total) en risc de pobresa extrema en reduir els seus ingressos a 480 euros per catorze pagues mensuals, segons un informe elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social en l'Estat Espanyol (EAPN-ES) partint de dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Tanmateix, el 34,6% de mitjana nacional varia entre i el 23,8% al País Basc i el 47,2% del total dels pensionistes a Galícia, més del doble.

Després de Galícia, la Regió de Múrcia és la següent comunitat amb un major nombre de pensionistes en els trams baixos, amb un 41,7% del total per sota del llindar de pobresa, que per a la mitjana d'Espanya és de 10.088 euros any (721 euros per 14 pagues en el cas de les pensions). A continuació, el 41,1% dels pensionistes andalusos està en risc de pobresa, seguits dels de la Comunitat Valenciana (38%), els balears (37,5%), els d'Extremadura (35,9%) i els de l'arxipèlag canari, amb el 35,8% per sota dels 721 euros. En aquestes comunitats, el risc de pobresa de les pensionistes està per sobre de la mitjana nacional, segons els càlculs d'EAPN-ES.

Encara que ja per sota de la mitjana, el següent territori amb més exposició a la pobresa dels pensionistes és Catalunya, ja que el 34,2% de les persones que cobren de la Seguretat Social estan per sota dels 721 euros mensuals; La Rioja (31,6%), Cantàbria (31,5%), Castella i Lleó (30,8%), el Principat d'Astúries (28,7% dels seus pensionistes en risc de pobresa), Aragó (28,6%), Castella-la Manxa (28%), la Comunitat de Madrid (26,6%), la Comunitat Foral de Navarra (26,1%) i el País Basc que tanca el rànquing amb un 23,8% dels seus pensionistes en risc de pobresa.

Catalunya, per sobre de la mitjana en risc extrem

Més preocupació desperta en la divisió espanyola de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social els pensionistes en risc d'exclusió extrema, aquells la nòmina mensual dels quals és inferior als 480 euros (6.720 euros a l'any) que suposen el 14,7% del total de les persones que cobren una pensió. En aquest tram, els pensionistes es concentren en sis comunitats que estan per sobre de la mitjana, amb Galícia, igualment, al capdavant, amb un 20,5% dels seus pensionistes en risc extrem. Múrcia ostenta igualment la segona posició, amb un 17,1% del total dels seus pensionistes; les Illes Balears (16,6%), la Comunitat Valenciana (16,4%), Andalusia (16%) i Catalunya (15%).

Per sota de la mitjana d'Espanya, la taxa més alta la registra Canàries (14,2%), La Rioja i Cantàbria comparteixen una taxa del 13,7% de risc de pobresa extrema, Castella i Lleó a continuació amb el 13,6%, Extremadura (13,3%), Aragó (12,5%), Astúries (12,4%), la Comunitat de Madrid (11,8% de taxa de pobresa extrema), Navarra (11,7%), País Basc (11,2%) i en la millor posició, Castella-la Manxa (10,5%).

Trams per ingressos

L'estudi d'EAPN-ES segrega el total de persones que cobren actualment una pensió a Espanya tant per tram d'ingressos (amb un mínim de 150 euros i les que estan per sobre dels 2.000 euros) i per tipus de pensió. Respecte als trams de retribució, 156.921 persones cobraven menys de 150 euros en 2022 i 1,31 milions entre 150 i 480 euros, el que sumeixin 1,46 milions en risc de pobresa extrema. En el següent tram, entre 480 i 500 euros hi havia a 31 de desembres 124.938 pensionistes i entre 500 i 721 euros 1,87 milions, gairebé dos milions en risc de pobresa no extrema. El que suma aquests 3,46 milions. Ja fora del risc de caure en la pobresa, entre 721 i 1.000 euros hi havia 2,52 milions de pensionistes, entre 1.000 i 2.000 euros 2,58 milions i 1,44 milions per sobre dels 2.000 euros. No obstant això, es pot advertir que les pensions han pujat un 8,4% el 2023, per sobre previsiblement de l'augment del mínim per entrar en risc de pobresa que de moment es desconeix, la qual cosa fa preveure que es redueixi la taxa entre els pensionistes aquest any.

Per tipus de pensió

L'anàlisi d'EAPN-ES també desagrega el nombre de pensionistes en risc de pobresa per tipus de pensió. En valors absoluts, hi ha 1,84 milions de jubilats, el 29,2% dels que cobren una pensió de jubilació, en risc de pobresa, dels quals 609.268 (9,6%) estaven en risc extrem. A la pensió de viduïtat hi ha 938.969 persones (majoritàriament dones) en risc de pobresa, gairebé el 40% del total, ja que aquestes prestacions estan per sota de les de jubilació, de les quals 577.552 estaven en risc extrem (24,5% del total de les pensions de viduïtat).

Les terceres per volum són les pensions per incapacitat permanent, amb 369.294 persones per sota dels 721 euros (39% del total) i 44.359 per sota dels 480 euros (4,7% del total de les persones amb aquest tipus de pensió) i, a continuació, les pensions d'orfandat, amb 340.000 persones en risc de pobresa (81% del total d'aquestes pensions), de les quals 227.535 (67%) estan en risc extrem. Tanmateix, en aquest tipus de pensions cal matisar que una part important la reben menors d'edat o joves no emancipats, per la qual cosa no es troben necessàriament en risc de pobresa.