Amb la primavera es dona el tret d'inici a la declaració de la Renda el proper 11 d'abril fins el 30 de juny, període vàlid per presentar per Internet les declaracions de Renda i Patrimoni de l'any 2022. Però el calendari no acaba aquí. Del 5 de maig fins al 30 de juny de 2023, l'Agència Tributària podrà confeccionar la declaració de cada persona sobre la Renda 2022 per telèfon, una sol·licitud que es pot tramitar per cita des del 3 de maig fins al 29 de juny. I de l'1 de juny al 30 del mateix mes, l'Agència Tributària podrà confeccionar la vostra declaració de Renda 2022 presencialment des de les seves oficines oficines, mitjançant una sol·licitud de cita des del 25 de maig fins al 29 de juny.

📅 Renta 2022: calendari, dates clau, novetats i esborrany
 

A partir d'aquí, el col·lectiu que més canvis tindrà són els autònoms, lligats a les darreres reformes del ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá. Especialment destaca les quotes per trams, lligada a la cotització. Els gestors, però també des dels mateixos serveis laborals de les pimes i patronals alerten dels canvis significatius que poden comportar errors "catastròfics" com ha titllat la mateixa Hisenda. Precisament, aquest tràmit és el que més errors suma en xifres globals any rere any.

Simulador Renda 2022-2023: així pots saber si et surt a pagar o retornar
 

Els errors més freqüents

Pels autònoms, la dificultat que suposa complir aquesta obligació fiscal és major. Per a un assalariat, només cal observar-ne l'esborrany perquè inclou la majoria dels ingressos i les despeses que s'han obtingut en l'exercici anterior. Tot i això, l'autònom haurà de recopilar i incloure tota la facturació de l'any anterior i afegir les deduccions a les quals té dret. A grans trets, aquests són els errors més previstos:

- Lliurar la declaració de la Renda fora del seu termini. Ens hem de quedar amb una única data, la límit de lliurament de la declaració d'IRPF i és el 30 de juny de 2023.

- Aplicar bonificacions o deduccions equivocades. Ometre dades importants o incloure'n alguns falsos comporta sancions. Si la infracció es considera greu, aplicaran un 15% de l'import a pagar a la liquidació. En canvi, si s'ometen dades importants o informació falsa, la multa són 300 euros.

- Número d'identificació fiscal (NIF) equivocat. Si la identificació no es fa de manera correcta amb el nostre Número d'Identificació Fiscal (NIF), la sanció per part d'Hisenda serà de 150 euros, si és lleu; un mínim de 1.000 euros si és greu; o 30.000 euros si és molt greu. 

- Tenir en compte la documentació: menys és més massa sovint. No es poden aportar factures, documents o justificants que no siguin legals amb el propòsit d'obtenir un benefici a la nostra declaració de la Renda superior a 3.000 euros, ja que comporta una multa d'entre el 50% i el 100% de l'import a pagar. D'altra banda, una despesa deduïble és un cost que es pot desgravar fiscalment. Aquest es pot aplicar a dos impostos: IVA o IRPF. No obstant això, perquè un autònom pugui dur a terme aquesta acció, ha de complir tres requisits: les despeses han d'estar relacionades amb l'activitat econòmica o professional de l'autònom; les despeses han d'estar justificades mitjançant una factura; cal registrar les despeses al llibre de despeses i inversions corresponent a cada autònom. Massa sovint, la interpretació porta a errors i, en aquest punt, és clau la figura d'un gestor o assessor fiscal.

- No anar en contra de l'Agència Tributària si no es té la seguretat absoluta. En cas d'impedir el treball de l'Agència Tributària a la declaració de la Renda no aportant documentació sol·licitada en una comprovació de dades, el contribuent pot rebre multes d'entre 150 i 600 euros.

L'obligació de tots aquests aspectes és extensiva pràcticament a tot el col·lectiu ja que els qui se'n lliuren són persones que no tenen subjecte la seva vida econòmica a aquesta condició. La majoria de treballadors per compte propi estan obligats a presentar la declaració d'IRPF anual, ja que el límit establert per al col·lectiu és haver obtingut més de 1.000 euros de benefici el 2022. I, fins i tot, en aquest cas els assessors fiscals recomanen fer-la per evitar confusions.

En paral·lel, l'Agència Tributària ha publicat un extens manual pràctic en què detalla tots els aspectes que els autònoms han d'incloure a la seva declaració de la Renda 2022 per calcular els rendiments nets a incloure a la base imposable. Fins i tot, en funció del tipus de règim de cotització dels treballadors per compte propi.