Ets autònom i has d'estar de baixa? Des d'ON ECONOMIA t'expliquem com fer-ho. D'entrada, a diferència d'un assalariat, els autònoms no tenen accés a la baixa tan sols amb l'informe d'un metge de la Seguretat Social. Abans que res has d'omplir un formulari de sol•licitud de baixa, el trobaràs a la web de la Seguretat Social, i ja t'aviso que porta fins i tot incorporat un llibret d'instruccions per entendre com respondre el formulari.

💶 Puc facturar si no soc autònom?
 

📝 Com fer la teva primera factura com a autònom? Guia i passos essencials
 

Així doncs, has de detallar el motiu de la baixa, indicar el codi de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i l'administració tributària a la qual pertanyeu .També has de detallar qui fa les funcions mentre tu tens la baixa, en el cas de poder tenir una persona que substitueix aquella feina. És possible, que la Tresoreria General de la Seguretat Social us demani que aporteu alguna documentació. A tall d'exemple, la més comuna és acreditar tres rebuts vostres de la Seguretat Social, malgrat que et tenen controlat, sí els has de tornar a enviar. No preguntis el per què.

I tot això presentar-ho en format pdf. Òbviament el comunicat mèdic i tenir a punt la firma electrònica perquè tot pugui ser acceptat. Tot això t'ho pots estalviar si tens una assegurança d'autònom que ho pot tramitar, però has de pagar un cost per tenir-la que molts prefereixen estalviar-se'l. A partir d'aquí, important, quan cobraràs? Si és per accident no laboral o malaltia comuna: els 3 primers dies de baixa no cobres absolutament res. A partir del 4t dia fins el número 20, tan sols el 60% de la base reguladora i és a partir del dia 21 que cobres el 75%. Ara bé, durant els dos primers mesos segueixes pagant quota d'autònoms, per tant, et pot quedar una baixa perquè ja vagis mentalitzat de menys de 300 euros mensuals.

Perquè els tràmits siguin satisfactoris, s'ha de sol·licitar la baixa en acabar la teva activitat professional. En tot cas, podeu programar-la amb una antelació màxima de 60 dies. Si ja heu cessat en la vostra activitat disposeu d'un termini de 3 dies per tramitar-la; no obstant això, una vegada transcorregut aquest termini has de comunicar la teva baixa però es considerarà realitzada fora de termini amb caràcter general. Tingues en compte que, si t'has donat d'alta a Hisenda (IAE), també li hauràs de comunicar la data de baixa. D'altra banda, cal seleccionar el motiu de la baixa, indicar el codi de l'impost d'activitats econòmiques (IAE) de cadascuna de les activitats comunicades i l'administració tributària a què pertanyeu i, és possible, que la Tresoreria General de la Seguretat Social us demani que aporteu alguna documentació.

Per mirar de sufragar tots aquests desequilibris que pateix l'autònom, existeixen les assegurances privades per dies de baixa, malaltia i accident i que ajuden a complimentar la pensió de jubilació d'alguna manera. Però no tots els autònoms es poden permetre aquestes assegurances i, per tant, queden desemparats quan es posen malalts.