El Govern espanyol de coalició, ERC i EH Bildu van arribar a un acord a mitjans del mes d'abril per desbloquejar la llei d'habitatge, que aquest dimecres s'està debatent en el Senat i, tret de sorpresa d'última hora, s'aprovarà de manera definitiva i sense canvis. Una de les mesures estrella és limitar els preus de lloguer en zones tensades i estableix mecanismes per ampliar l'oferta d'habitatge social.

Què és una zona tensada? Es parla d'una zona tensada quan la càrrega mitjana del cost de la hipoteca o del lloguer més les despeses superi el 30% de la renda mitjana de les llars. A més, també es considerarà zona tensada si el preu de compra o arrendament ha augmentat almenys tres punts per sobre de l'IPC en els cinc anys anteriors a la declaració de zona tensada. La declaració o no de zona tensada recaurà sobre cada comunitat autònoma i n'hi haurà prou que es compleixi una de les dues condicions anteriors.

Tretze milions de llars a Espanya es troben en zones tensades

En concret, la nova llei d'habitatge afectarà el 61,09% de les llars espanyoles, segons una anàlisi d'Atles Real State, que assegura que més de tretze milions de cases al país es troben en zones tensades. Aquestes llars es trobarien dins dels codis postals analitzats per a l'estudi que compleixen almenys amb un dels requisits.

De moment, durant aquest any s'aplicarà el límit del 2% en vigor, mentre que l'any que ve serà del 3%. Segons l'estudi, el percentatge de població en àrees tensades superaria el 40% almenys a deu províncies espanyoles, sent més elevats en províncies com les Balears (94,74%), Màlaga (94,4%), Madrid (89,94%), Cadis (89,94%) i Barcelona (80,07%). En l'altre extrem se situarien províncies com Valladolid i Palència, amb un índex de població en àrea tensada per sota del 10%.

Segons les dades donades per Atles Real State, l'arxipèlag balear continua sent la zona més tensada (94,55% de les cases es troben en zones que compleixen almenys un d'aquests requisits), seguit de Màlaga (92,95%), Madrid (83,14%), Barcelona (75,22%) i Àlaba (74,72%).

La llei d'habitatge estableix així mateix que els grans tenidors "tindran l'obligació de col·laborar amb les administracions públiques competents en matèria d'habitatge" i que aquestes podran exigir-los a les zones tensades "el compliment de l'obligació de col·laboració i subministrament d'informació sobre l'ús i destí dels habitatges de la seva titularitat".