La Seguretat Social ha cobrat per error la quota mínima normal als nous autònoms, aquells que es van donar d'alta entre l'1 i el 9 de gener, en lloc dels 80 euros de la tarifa plana que els correspondria, segons han admès fonts de la Seguretat Social consultades per Europa Press.

La cartera que dirigeix José Luis Escrivá estima que aquesta incidència ha afectat unes 8.000 persones, a qui en els propers dies se'ls enviarà un correu electrònic per informar-los de la situació i de les accions correctores.

La Seguretat Social realitzarà pròximament una devolució de quotes d'ofici als afectats per la diferència entre els 80 euros que els correspon de la tarifa plana i la quota facturada. Des del Ministeri asseguren a Europa Press que la intenció és resoldre al març i, si és possible, abans.

A més, la Seguretat Social calcularà correctament les quotes per al mes de febrer i es passarà a aquests autònoms afectats al cobrament exclusiu de 80 euros de tarifa plana.

Sense errors en la base mínima

La Seguretat Social també ha aclarit que no existeix cap disparitat ni error en les quotes de gener cobrades als autònoms en base mínima, amb l'aplicació del nou Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), que va entrar en vigor l'1 de gener.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha explicat que aquest primer mes d'aplicació del nou RETA s'han donat dues situacions per a aquells autònoms que cotitzaven per la base mínima al final de l'any passat.

D'aquesta forma, als treballadors per compte propi que no tenien sol·licitada la revalorització automàtica de la seva base de cotització se'ls ha aplicat un increment de 0,6 punts percentuals per l'aplicació del Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), de manera que la seva base de cotització ha passat a 299.71 euros.

L'altre cas que preveu la Seguretat Social és el dels autònoms que sí que tenen sol·licitada la revalorització automàtica de la seva base de cotització. A aquests, se'ls ha aplicat aquest 0,6% del MEI més pujada prevista de la base mínima de cotització del 8,6%, de manera que la seva quota s'ha situat en 325,48 euros.

El nou sistema de cotització d'autònoms per ingressos reals, que comptarà amb un període de transició de nou anys, fins a 2032, començarà a aplicar-se a partir d'aquest 1 gener, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels rendiments nets dels treballadors per compte propi.

Quotes i trams

El 2023, la quota per a un autònom amb rendiments nets (ingressos menys despeses) iguals o inferiors al Salari Mínim Interprofessional serà de 230 euros. El 2024, es reduirà a 225 i el 2025, pagarà 200 euros.

Per a aquells amb rendiments nets superiors 1.300 euros i inferiors o iguals a 1.500 euros, i per sobre de 1.500 euros i inferiors o iguals a 1.700 euros, la quota es mantindrà en 294 euros durant els tres anys.

Mentre que en els trams de rendiments més baixos la quota també decreix entre 2023 i 2025, a partir dels rendiments nets superiors a 1.700 euros la quota es va incrementant al llarg d'aquells tres anys.

Així, un autònom que presenti rendiments nets per sobre dels 3.620 euros i fins a 4.050 euros, o igual a aquesta suma, (tram 13) pagarà 100 euros més de quota entre 2023 i 2025. El 2023, començarà a pagar 390 euros, pujarà a 400 euros el 2024 i a 490 el 2025.

En l'últim tram, el quinzè, es troben tots els autònoms amb rendiments nets superiors als 6.000 euros. La seva quota per a aquest 2023 serà de 500 euros, s'elevarà a 530 euros l'any següent i arribarà a 590 euros el 2025.

Passats aquells tres anys, Govern i agents socials hauran de pactar els trams per als propers anys, fins a 2032.

Els autònoms tindran la possibilitat de canviar de tram cada dos mesos, amb un total de sis canvis a l'any, per adaptar la seva cotització a les previsions d'ingressos en cada època de l'any i de la seva activitat professional.