El certificat electrònic d’usuari és un document que permet identificar-se a internet i que és necessari per realitzar tràmits, tant amb les administracions públiques com en algunes entitats privades. Tot i això, algunes vegades no funciona correctament i pot generar certs errors pels usuaris. A més, quan se sol·licita el certificat digital cal saber que té data de caducitat: dura quatre anys. Si aquest es va sol·licitar amb el DNI electrònic aquesta xifra s’eleva a cinc anys.

Errors al certificat electrònic

Per algunes circumstàncies, el certificat deixa de funcionar i des de l’Agència Tributària enumeren una sèrie d’errors i s’ofereix una eina de verificació per saber si el certificat és vàlid o no.

 • El certificat no ha estat firmat per una autoritat reconeguda.
   
 • Ha expirat.
   
 • No és vàlid pel servei al qual es vol accedir.
   
 • Certificat no vàlid per haver canviat el NIF en passar de NIE a DNI o s’ha canviat la lletra del NIF.
   
 • No existeixen dades que identifiquin el certificat: diferències entre el nom que apareix al cens d’AEAT i el que ve al certificat.
   
 • Certificado no vàlid per ser de segell.

Certificat anul·lat o revocat

Per contra, per saber si el certificat és vàlid, cal conèixer els motius pels quals pot ser anul·lat o revocat: es renova abans de la fi de la seva validesa; qualsevol canvi que legalment sigui d’obligada inscripció en el Registre Mercantil com succeeix en el cas de certificats d’Administrador únic o solidari o mort del titular.

Després de revisar tots aquests aspectes, el següent pas és revisar si el certificat està en vigor. Per comprovar-ho, s’accedeix a la pàgina de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre i, una vegada a dins, s’ha de llegir el missatge: “el seu certificat acaba de ser verificat. Està vostè en disposició d’un Certificat Digital VÀLID I NO REVOCAT”. Si no s’hi ha pogut accedir, el certificat ja no és vàlid o està malmès. Com que el certificat digital que es té està malmès o no és vàlid, només queda sol·licitar-ne un de nou.