El preu de l'habitatge, tant nou com de segona mà, es va incrementar un 3,2% a l'abril, després d'elevar-se una dècima respecte al mes anterior. Les illes van liderar els creixements durant el quart mes de l'any, amb un 9%, seguides de la costa mediterrània amb el 6,8%. Per la seva part, en les àrees metropolitanes l'habitatge es va encarir un 3,1% respecte a abril de l'any passat, a les capitals i grans ciutats ho va fer un 2,1% i en els municipis d'interior el 2%. Si es compara amb el mes anterior, març, l'habitatge va moderar el seu increment al 0,1 %. A les illes va ser novament on més va pujar, un 1,1%, mentre que a la costa mediterrània ho va fer un 1%.

Tanmateix, a les àrees metropolitanes no va experimentar cap variació i a les capitals i grans ciutats es va abaratir un 0,2%, en tant que a la resta de municipis va caure un 0,3% en taxa intermensual. Segons subratlla Tinsa, a l'abril els preus residencials van tornar a confirmar el patró d'estabilització en pols d'ocupació, àrees metropolitanes i municipis d'interior, mentre que les zones amb més component turístic reflecteixen un nou impuls, explica Cristina Arias, directora del Servei d'Estudis de la companyia. En aquest sentit, Arias destaca que l'estabilització dels preus als pols d'ocupació i les àrees metropolitanes reflecteix la dificultat d'accés a l'habitatge per part de la demanda local.

Així i tot, la concentració de la demanda en aquestes zones combinada amb l'escassetat d'oferta a curt termini contribueix a sostenir els preus. Per la seva part, les zones turístiques acusen el tensionamient dels preus que afegeixen la demanda d'inversió i els compradors de segona residència.

L'habitatge segueix sent un 18% més barata que abans de 2007

Des dels màxims que va assolir el 2007, coincidint amb el "boom" del sector immobiliari, l'habitatge és un 18,2% més barat. Per la seva part, l'habitatge nou i de segona mà a Espanya s'ha revalorat més d'un 39% des del mínim registrat després de la crisi immobiliària i la punxada de la bombolla immobiliària. A l'abril, les illes van vorejar els preus màxims (-0,6 %), que ja han superat algun mes, mentre que la diferència més gran des de llavors s'observa a la costa mediterrània (-26,4%) i en la resta de municipis (-27,6%). Des dels valors mínims, l'avenç més gran es va registrar a les illes (46,4%) i el menor en la resta de municipis (22,8%).