Enguany, la Generalitat assumirà un dèficit públic de 791 milions d’euros, quantitat equivalent al 0,3% del producte interior brut (PIB) català. Encara que les regles fiscals que va establir el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del Ministeri d’Hisenda estan suspeses el Govern ha mantingut aquesta taxa de referència. Caldria remuntar-se al cicle econòmic més expansió d’inicis de la dècada dels 2000 per trobar un dèficit tan baix en uns pressupostos catalans (el 2006 havia estat de 451 milions). També és el més estret dels últims cinc anys quan el dèficit s’ha mogut en una forquilla d’entre 1.500 milions (2019) i els 903 milions (2021). Respecte de l’any passat, el dèficit públic cau pràcticament a la meitat, passant dels 1.487 milions de 2022, als previstos 791 milions per enguany.

La consellera d’Economia, Natàlia Mas, ha destacat durant la presentació del projecte pressupostari en el Parlament de Catalunya que des de la perspectiva de la gestió de les finances públiques, la davallada del dèficit mostra “la prudència” amb què s’han administrat els recursos en els darrers anys. “Hem passat del pic de poc més de 9.100 milions de dèficit del 2010 -en un context d’una crisi econòmica agreujada- als encara no 800 milions previstos per aquest any”, ha manifestat Natàlia Mas.

La titular d’Economia ha defensat que “és compatible una gestió responsable de les finances amb el sosteniment d’un sector públic fort i expansiu”. Això no obstant, davant els reptes a futur de l’economia catalana, ha insistit en què “caldrà desenvolupar mesures que parteixin del foment de la col·laboració publicoprivada perquè amb els comptes públics per sí mateixos no es podrà afrontar tot el que ens ve per davant”. És per això que, segons Mas, el Govern ha de “planificar molt bé les inversions, que són necessàries, i dur-les a terme” amb les millors garanties possibles.

La consellera ha atribuït el bon resultat no només a què l’economia catalana ha mantingut nivells de creixement per sobre de la mitjana dels països europeus, sinó també al fet que “s’han administrat molt bé els recursos”. Una labor en la qual aquest any també s’aprofundirà consolidant la trajectòria d’estabilització de les finances públiques, malgrat que “hi ha un entorn d’incertesa econòmica que ens fa ser moderats en les nostres previsions”. Tot i això, Mas ha destacat que “l’economia catalana es mostra resilient davant el context de fortes tensions inflacionàries i l’augment dels tipus d’interès, de manera que en el tercer trimestre de 2022 encara ha crescut per sobre de la zona euro per sisè trimestre consecutiu”.

Aquesta política ha permès que, des del 2010, el dèficit de la Generalitat s’hagi reduït un 91,3% (8.313 milions d’euros), mentre que la despesa ha crescut en 10.301 milions, en el mateix període.  

Un deute que es redueix progressivament

La reducció progressiva del dèficit permet millorar la sostenibilitat del deute català i situar la ràtio de deute sobre el producte interior brut en el 32,7%. Aquest indicador és 1,3 punts inferiors al que es va obtenir durant el 2022, del 34,1%. Segons les dades provisionals que té el Banc d'Espanya, a finals de l'any passat, el deute de la Generalitat estaria en uns 79.578 milions d'euros. Val a dir que el pressupost preveu destinar aquest any 782 milions a interessos pel deute, un 22,6% més que el 2022.

La consellera Mas ha destacat que el període mitjà de pagament a proveïdors ha caigut per primer cop, en una mitjana anual (gener-novembre), per sota del llindar de 30 dies requerit per la normativa. Amb l’excepcionalitat de l’exercici 2020, els períodes de pagament de l’administració catalana s’han reduït des de nivells propers als 50 dies, amb què s’executaven les despeses ara fa cinc anys.