La Generalitat de Catalunya ha aprovat aquest dimarts un decret per unificar la Formació Professional, de manera que acabi amb la divisió entre la formació inicial, gestionada per educació, i la formació ocupacional, que penja del departament de Treball. Unificant ambdós models en FPCAT, el Govern aspira que fins a 2030 es formin 800.000 persones més al 1.800.000 persones que actualment compten amb un títol de formació professional. No serà necessari crear 800.000 places per formar aquestes persones, ja que un millor repartiment entre oferta i demanda educativa i l'acreditació de competències de professionals sense títols seran dues de les claus d'aquest procés.

A partir de 2024, començaran a operar aquests centres que funcionin com a "finestreta única", segons ha apuntat en una trobada amb els mitjans de comunicació Fabián Mohedano, president de l'agència de Formació Professional de Catalunya (FPCat), que ha avançat que el primer any ja aspiren que 80.000 persones obtinguin el títol de formació professional a partir de l'acreditació de competències, és a dir, que puguin obtenir un document que certifiqui les habilitats adquirides durant la carrera professional. Abans, de cara a final d'aquest any, el Govern espera tenir llest un mapa que identifiqui quins centres estan millor preparats per absorbir la nova oferta integrada entre els 2.233 centres que hi ha a Catalunya, com s'optimitzaran els 2.572 punts d'informació i orientació, quines necessitats formatives té cada territori i sector i com es poden repartir els 16.710 docents, 445.818 places de formació i 37.000 empreses implicades en la formació professional per arrencar el procés de la millor manera.

El projecte arrenca ja de la mà del nou marc normatiu espanyol que obligarà que tota la Formació Professional sigui Dual, o sigui, que compatibilitzi de manera equilibrada la formació teòrica i les pràctiques en empreses. Actualment, tan sols el 5% dels 179.693 estudiants catalans de Formació Professional es formen amb el model dual.

Inversió de 900 milions en FPCat

La nova aposta per FPCat i per atreure estudiants, aturats i treballadors cap a la formació professional i l'acreditació de competències no té assignat un pressupost concret, però des de l'agència de formació professional, Mohedano ressalta l'increment gradual de les inversions en formació professional per passar dels 500 els 900 milions en tan sols dos anys. I a més, "hi ha moltes places que es queden sense assignar" i "molt abandonament escolar", que podrien resoldre's "amb una millor selecció" de les places i necessitats, de manera que les necessitats d'inversió són menors, si bé aniran de la mà d'una campanya per informar a treballadors i parats, sobretot quant a l'acreditació de competències.

L'objectiu és que la Formació Professional sigui la punta de llança per combatre tres fenòmens que van de la mà: la infracualificación de treballadors, l'alta taxa d'atur del 10%, amb un atur juvenil del 22,1%, i l'elevat nivell d'abandonament escolar prematur, d'un 16,9%. Catalunya té un nivell de població amb baixa formació del 28%, pitjor que la mitjana europea i 13 punts per sobre de l'escenari ideal, que apunta que tan sols un 15% dels treballadors que demandarà el mercat laboral en un futur seran de baixa formació, degut sobretot a la digitalització.

A l'altra cara de la moneda, Catalunya també té més gent amb un alt nivell de formació que la mitjana europea, un 47% per un 17%, i més que l'ideal, un 47%. O sigui, que en un mercat laboral ajustat, hi hauria un 7% menys de persones amb alt nivell formatiu i un 13% menys de persones amb baix nivell. Per descart, aquest 20% de persones haurien de ser a la franja mitjana de formació, on Catalunya tan sols té un 24% de treballadors, pel 45% de mitjana europea, que coincideix amb el nivell ideal. O sigui, que falten un 20% de treballadors amb un nivell de formació mitjana a Catalunya, on encaixarien els treballadors amb títol de formació professional.

Amb tot això, el Govern assegura que Catalunya "es convertirà a la regió més competitiva i professionalitzada del sud d'Europa", un objectiu molt optimista ateses les xifres i la situació actuals. Fins ara, el Govern reconeix que hi ha hagut una realitat de formació professional "en paral·lel" que no facilita l'acreditació de competències i una falta d'adequació entre oferta i demanda de places i mercat laboral que afavoreix l'abandonament escolar.