La Unió de Treballadors i Professionals Autònoms (UPTA) calcula que prop de 255.0000 sol·licituds de la prestació extraordinària del CATA (Prestació per Cessament d'Activitat) podrien ser reclamades per no complir els criteris establerts que el govern espanyol va marcar durant la pandèmia per covid. Aquesta situació es deu a la confusió del moment i, en molts casos, a la manca de coordinació en els criteris que cadascuna de les mútues d'accidents de treball van establir per a la concessió, unit a un assessorament incorrecte que van patir els autònoms i que, en un moment de desesperació, van decidir fer la sol·licitud.

UPTA ha plantejat una reunió urgent amb el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social per intentar establir un criteri raonable en els procediments de reintegrament. Tant aquesta com la patronal ATA reclamen que aquests reintegraments es puguin fraccionar en terminis d'almenys 24 mesos i sense interessos. Eduardo Abad, president d'UPTA, subratlla que “les ajudes estaven dissenyades perquè aquells autònoms els negocis dels quals estiguessin patint tancaments forçosos, caigudes de facturació o qualsevol de les circumstàncies estipulades en les ordres corresponents, es beneficiessin d'una ajuda vital per a la supervivència de l'activitat. Tot i això, moltes dels sol·licitants desconeixien quins eren els requisits per al seu correcte atorgament i justificació, i també moltes de les sol·licituds incomplien per endavant els requisits necessaris i tot i així es van tramitar per part de l'autònom”.

Informa't si ets un dels afectats

Però per a molts autònoms 'el mal ja està fet' i busquen resposta a com fer front a la demanda de l'administració. Per tot plegat, cal estar previnguts i saber si tocarà o no retornar els imports. Seran causa de devolució de les prestacions percebudes les casuístiques següents:

  • Incidències en la documentació aportada,
  • Incidències en els imports abonats per ser aquests superiors als legalment estipulats
  • Incompliment en els requisits legalment establerts per tenir dret a la prestació per covid.
  • No acrediteu una reducció de la facturació en un 75%.
  • No acrediteu haver suspès l'activitat
  • Mantenir un deute amb la Seguretat Social el moment de sol·licitar la prestació i, actualment, subsisteix.

Però també cal tenir en compte altres aspectes i, fins i tot, els que es puguin sumar com l'aprovació del fraccionament del retorn de pagament. Per exemple, la hisenda pública està sol·licitant la devolució dels ajuts oferts als autònoms, tenint en compte els ingressos del darrer trimestre de l'any 2020, quan els ciutadans podien sortir al carrer després d'estar durant mesos tancats. Com es podia esperar, hi va haver consum. L'interessant en aquesta dada és que el govern no adjunta les “no vendes” de la resta del mateix any, i no és un repte saber per què. Probablement, el percentatge més alts d'autònoms haurien de rebre diners per part del govern si s'analitzés tot l'any.
A la meva pròpia pell estic vivint la frustració que això genera.

El malestar no para de créixer

Eli Pabón, creadora del mètode MEPZ, detalla el seu cas concret: "He rebut el mail informatiu on se'm sol·licita la suma gairebé total per l'ajuda de 4 quotes d'autònoms. Per això, sense deixar-me demostrar que aquell any va ser un dels més terribles del meu històric empresarial, perquè no els interessa, només em recorden que he superat el límit d'ingressos el darrer trimestre, cosa que, per descomptat, és el que està passant a la majoria dels autònoms que hauran de pagar. Els autònoms espanyols van ser els que més van pagar la qüestionable gestió de la crisi covid, quan menys ingressos tenien, se'ls prohibia acomiadar empleats. Si els enviaven a ERTO, en treure'ls havien de sostenir aquestes nòmines durant 6 mesos, encara que el negoci no funcionés, hauran de pagar quotes d'autònoms per mesos íntegres en què potser van treballar només 2 setmanes. I així, una infinitat de sense sentits autoritaris i impositius que van arruïnar vides i negocis". Així doncs, caldrà veure les múltiples reaccions que se succeeixen i com acaba un tema que tan sols s'acaba d'obrir.