L'escassetat de treballadors qualificats a determinats sectors podria reduir en un 25 % l'impacte directe sobre el nivell del PIB dels fons europeus del Pla de Recuperació, ja que passaria des de l'1,75 % fins a l'1,3 % de mitjana anual, informa l'agència EFE.

Aquesta és una de les conclusions de l'article "El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i el seu impacte macroeconòmic des d'una perspectiva sectorial", elaborat pel Banc d'Espanya i publicat aquest dilluns.

Així, la plena execució dels esmentats fons tindria un impacte directe sobre el nivell del producte interior brut (PIB) d'un 1,15 % de mitjana anual i en un horitzó de cinc anys, si bé podria elevar-se fins a l'1,75 % en tenir en compte els efectes d'arrossegament entre sectors.

Aquests efectes descansen sobre el supòsit "de plena disponibilitat i mobilitat de recursos entre els diferents sectors", encara que el Banc d'Espanya insisteix que "la presència de rigideses als mercats de productes i de treball podria limitar la necessària reassignació de recursos entre empreses i sectors i, per tant, disminuir de forma significativa l'impacte agregat".

Una d'aquestes rigideses és l'escassetat de treballadors qualificats a determinats sectors, que podria reduir en aproximadament un 25 % l'impacte estimat, des de l'1,75 % fins a l'1,3 % del PIB de mitjana anual.

L'article explica, així mateix, que els efectes estimats són "molt heterogenis entre branques d'activitat". Els sectors més beneficiats aquells relacionats amb el procés de digitalització (informació i comunicació o serveis professionals i tècnics) i amb la construcció (a causa de les inversions en infraestructures vinculades al procés de transició ecològica).

De fet, pel costat de la demanda el principal sector beneficiari seria la construcció, la producció de la qual augmentaria en uns 18.000 milions d'euros, mentre que en el cas dels serveis d'informació i comunicació, així com d'educació, s'incrementaria en uns 10.000 milions d'euros. Pel costat de l'oferta, en canvi, el total de 47.400 milions d'euros de transferències de capital beneficien sobretot al sector del transport, amb 13.000 euros al seu compte.