Espanya va tancar l'exercici de 2023 amb una ràtio d'endeutament pública respecte al PIB del 107,7%, la quarta xifra més alta dels països de la Unió Europea, per darrere de Grècia (161,9%), Itàlia (137,3%) i França (110,6%).

El dèficit, per la seva part, es va situar en un 3,6%, segons dades de l'oficina estadística europea, Eurostat, publicats aquest dilluns i basats en les xifres comunicades pels Estats membre en la primera notificació de 2024, per a l'aplicació del procediment de dèficit excessiu (PDE).

Descendeix la despesa pública

Ambdues dades se situen per sobre dels llindars del 60% i del 3%, respectivament, que tornaran a aplicar-se després que les regles fiscals hagin romàs quatre anys congelades per la pandèmia. No obstant això, revelen una millora respecte als del tancament de 2022, quan el deute públic espanyol es va elevar al 111,6% i el dèficit, al 4,7%.

Respecte a la despesa pública, aquest va descendir del 47,4% a finals de 2022 fins al 46,4% el 2023, mentre que els ingressos del govern espanyol van experimentar un lleu repunt del 42,6% al 42,8%.

La relació deute pública/PIB disminueix a l'eurozona

A l'eurozona, la relació entre dèficit públic i PIB va disminuir del 3,7% el 2022 al 3,6% el 2023, mentre que en el conjunt de la Unió Europea va augmentar del 3,4% al 3,5%. A la zona de l'euro, la relació deute pública/PIB també va disminuir del 90,8% a finals de 2022 al 88,6% a finals de 2023, i a la Unió Europea, del 83,4% al 81,7%.

Al llarg de l'any passat, la despesa pública a la zona de l'euro va equivaler al 50% del PIB i els ingressos públics al 46,4%, quan les xifres per a la Unió Europea van ser del 49,4% i el 45,9%, respectivament. Les ràtios d'ingressos i despeses públiques van disminuir tant a la zona de l'euro com a la UE, en comparació amb 2022.