L'alça de l'euríbor està impulsant la taxa d'esforç, el percentatge de renda que una llar mitjana destina al pagament d'una hipoteca. Al tancament del segon trimestre, aquest indicador se situava al 33% de mitjana a tot el territori espanyol, dos punts més que el juny de 2022, segons dades de Tinsa. Aquest indicador no es trobava en aquests nivells des de l'any 2009, en línia amb els preus de l'habitatge, que també s'apropa als màxims assolits en els temps de la gran bombolla immobiliària.

A les principals capitals l'augment ha estat molt més gran. Així, la taxa d'esforç frega el 58% a les Balears, se situa en el 47% a Màlaga i ha superat el 40% a Madrid. A Barcelona, l'indicador va assolir al tancament del segon trimestre el 39,1%. En termes generals, es considera que una taxa esforç sostenible no ha de superar el 33%, és a dir, aproximadament un terç dels ingressos totals d'una llar. Concretament, la taxa d'esforç és el percentatge de renda disponible que una família mitjana destina al pagament del primer any d'una hipoteca, que finança el 80% del valor d'un habitatge mitjà.

El fort increment de l'euríbor, l'indicador hipotecari de referència, explica majoritàriament aquest salt, ja que ha passat del 0,85% de juny de 2022 al 4% que va marcar el juny passat. Així, el juny passat, el valor mitjà d'aquest indicador es va situar en el 33%, tenint en compte que la hipoteca mitjana era de 663 euros. Un any abans, el juny de 2022, la taxa d'esforç era del 31% sobre una hipoteca mitjana de 599 euros. Les dades de Tinsa són similars als proporcionats pel Col·legi de Registradors, que calculava una taxa d'esforç del 32,8% al tancament del passat segon semestre amb una hipoteca mitjana de 704 euros. Aquest nivell, segons les estadístiques de Registradores, no es donava des del període 2009-2010, poc abans de l'esclat de la crisi de l'euro que va provocar un llarg període de baixos tipus d'interès, fins i tot negatius, per part del Banc Central Europeu (BCE).

L'escalada dels tipus d'interès i el seu trasllat a l'euríbor és una part de l'anàlisi; la renda disponible, bàsicament els sous, és una altra. En el conjunt d'Espanya, entre 2017 i a mitjans de 2023, els salaris han augmentat un 11,9%, la meitat que els preus del lloguer (+22,7%), segons es desprèn d'un estudi de CaixaBank Research, que ha analitzat l'evolució d'aquestes dues variables en els últims anys. L'últim any, els salaris estan moderant el seu creixement.

"La tendència previsible als indicadors d'accessibilitat és de deteriorament, en la mesura que la principal variable amb incidència desfavorable, com són els tipus d'interès, continuaran impactant negativament en la seva evolució", assenyalava al seu últim informe Col·legi de Registradors. Si bé és cert que l'euríbor manté la seva cursa ascendent (va tancar en el 4,1% al setembre), els analistes asseguren que la major part de l'alça ja està feta i que ara només podem assistir a petits repunts.

Les previsions passen per lleugers descensos de l'euríbor a començaments de l'any que ve, que podrien accelerar-se en els últims mesos de 2024, encara que en cap cas per tornar als nivells excepcionalment baixos viscuts durant la pandèmia del Covid-19. "L'endeutament hipotecari previsiblement descendirà i els terminis de contractació s'incrementaran, contrarestant parcialment l'impacte negatiu de l'alça en tipus d'interès", expliquen els registradors.

Balears frega el 58%

Encara que el 33% de taxa d'esforç marcat al juny se situa en el límit del que es considera un indicador saludable, a nombroses províncies espanyoles se supera àmpliament aquest percentatge. Això succeeix, a més, en les més poblades i on hi ha actualment un dinamisme social i econòmic més gran.

Les Illes Balears és la província que, amb molta diferència, presentava a tancament del segon trimestre una taxa d'esforç major, concretament del 57,9%, cinc punts per sobre de juny de l'any passat, segons les dades de Tinsa. Balears s'ha convertit en els últims anys en una plaça amb gran demanda residencial, no només de compradors espanyols, sinó també dels principals països d'Europa. A les Balears, la hipoteca mitjana ascendeix actualment a 242.331 euros.

Després de les Balears, se situa una altra província que actualment també compta amb una gran demanda internacional. La taxa d'esforç de Màlaga era del 46,9% el juny passat, davant el 42,2% de juny de l'any passat, mentre que a Madrid s'ha situat en el 40,8% (37,4% el juny de 2022) i a Barcelona en el 39,1% (35,4% el juny de l'any passat). Altres províncies amb una taxa d'esforç molt per sobre del nivell considerat sostenible són Navarra (38,6%) o Cadis (36,1%).

Al contrari, les províncies que presentaven una menor taxa d'esforç per al pagament d'una hipoteca el juny passat eren Lleida (19,8%), Àlaba (20,1%), Ciudad Real (22%), Guipúscoa (22%), Biscaia (22,7%) i Lleó (22,6%).