El govern de Pedro Sánchez recupera la Comissió Nacional d'Energia (CNE). El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'avantprojecte de llei per restablir l'extinta CNE, que el 2013 va passar a estar integrada dins de la Comissió Nacional per als Mercats i la Competència (CNMC) juntament amb altres reguladors. Segons ha explicat aquest dimarts la vicepresidenta tercera del govern i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, es tramitarà per la via d'urgència i, si tot va bé, tenint en compte que la gran majoria dels grups consultats són proclius a la seva recuperació, podria publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) abans de final d'any.

Els inicis de la CNE es troben a la Llei 40/1994, d'ordenació del Sistema Elèctric Nacional, un text promulgat durant l'últim govern del socialista Felipe González, dirigit a garantir la seguretat del subministrament elèctric, "al menor cost i amb una qualitat adequada". La llei va crear llavors una Comissió del Sistema Elèctric Nacional, adscrita al Ministeri d'Indústria i Energia, com a regulador del sistema, per vetllar per l'"objectivitat i transparència del seu funcionament", garantint la independència dels seus membres.

Entre les seves funcions hi havia la d'actuar com a òrgan consultiu de l'Administració, participar en el procés de planificació elèctrica i d'elaboració de projectes de determinació de tarifes i retribució del sector i proposar l'obertura d'expedients sancionadors.

Comissió Nacional d'Energia o CNE

El 1998, durant la presidència de José María Aznar, el regulador es va transformar en la Comissió Nacional d'Energia o CNE, davant de la interdependència dels sectors energètics, la similar problemàtica d'alguns d'ells i la progressiva interrelació empresarial. Aquestes circumstàncies feien recomanable "atribuir a un únic òrgan la regulació i vigilància del mercat energètic, per garantir la seva transparència i coordinar adequadament els criteris de resolució dels assumptes que conegui," apuntava la llei.

Tanmateix, el 2001 va ser, realment, el primer exercici en el qual la CNE, presidida llavors per l'advocat de l'Estat Pedro Meroño, va assumir les funcions a tots els mercats energètics, electricitat, gas i petroli i els seus derivats. En el seu cas, la Comissió estava regida per un consell d'administració compost per un president, vuit vocals i un secretari amb veu però sense vot, anomenats per un període de sis anys, ampliable a uns altres sis.

Així serà la recuperada CNE

Aquesta disposició va funcionar fins a l'any 2013, quan la CNE es va integrar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, la CNMC, un organisme que va unir a la gairebé desena de supervisors vinculats als mercats de productes i serveis que hi havia a Espanya. La filosofia, explicava la normativa, no era cap altra que evolucionar cap a la mateixa tendència dels països de l'entorn, basat en un model multisectorial, especialment si es té en compte l'entorn d'austeritat de l'Administració Pública després de la crisi econòmica.

En el seu pacte d'investidura, PSOE i Sumar ja proposaven recuperar la CNE com un organisme regulador especialitzat que compti amb els recursos adequats per abordar la "necessària modernització" reguladora de cara a preparar el sistema energètic per a l'objectiu de neutralitat climàtica d'inspecció i seguiment. Com a part del restabliment d'aquesta autoritat s'actualitzaran les seves funcions, es reforçaran els seus mitjans i comptarà amb un fons específic per a la gestió i liquidació dels sistemes d'electricitat i gasista en les activitats regulades.

El nou organisme assumeix funcions reguladores, consultives, d'assessorament i resolució de conflictes entre operadors. Afegeix nous vectors energètics com l'hidrogen i els gasos renovables, reforça les funcions d'inspecció, vetlla per la resolució de les queixes de consumidors i incorpora la descarbonització. La CNE estarà adscrita al Ministeri, exercirà les seves funcions a través del consell i el president i comptarà amb tres direccions d'instrucció: la d'Electricitat, la d'Hidrocarburs i Nous combustibles i la d'Inspecció, de nou encuny, per reforçar la seva tasca supervisora.