Hi ha qui encara creu que de la despesa pel lloguer del pis es poden deduir en la declaració de la Renda 2022. Però això no és així des de l'any 2015, quan el Govern de Mariano Rajoy va suprimir aquesta opció. Bé, no la va suprimir del tot, sinó que "queden molt poques opcions" per poder desgravar-te els impostos pel lloguer d'un habitatge, segons explica la gestora i assessora fiscal Carme Teixidó. A la pàgina web de l'Agència Tributària es detallen tan sols dues opcions, però aquestes s'amplien en les comunitats autònomes i Catalunya és una de les que ofereix més alternatives.

Comencem per la via oberta en tot l'Estat. Si tens un contracte d'arrendament previ a 2015, pots aplicar-te deduccions d'impostos. En aquests casos, la base imposable ha de ser menor de 24.107 euros anuals.

A Catalunya, et pots deduir el 10% del lloguer en els següents casos: si tens 32 anys o menys, si has estat a l'atur durant 183 dies o més, si tens un grau de discapacitat igual o superior al 65% i si ets vidu o vídua amb més de 65 anys. En el cas dels matrimonis, tan sols tindrà dret a la deducció la persona que sigui al contracte i compleixi els requisits. El límit màxim de deducció, a més, és de 300 euros.

Les famílies nombroses i famílies monoparentals també poden deduir-se el 10%, amb un límit màxim de 600 euros anuals. En els casos autonòmics, els requisits són que les bases imposables i d'estalvi restades a la suma de les caselles 0435 i 0460 menys l'import de la casella 0520 del contribuent no arribin als 20.000 euros en la tributació individual i als 30.000 en la conjunta. El lloguer, a més, ha de suposar més del 10% dels rendiments nets del contribuent per accedir a aquesta deducció, que només es pot aplicar una vegada. A més, un mateix habitatge no pot donar lloc a una deducció superior a 600 euros.

https://www.youtube.com/embed/QVjN-rgG4bI

Com farem aquesta deducció una vegada estiguem a l'esborrany? Ho explica una veu robòtica en el vídeo anterior del canal de Youtube una de l'Agència Tributària. Des del resum de la declaració, busca l'apartat 'Apartats declaració'. D'allà, busca l'apartat 'Deduccions generals' i després Lloguer per habitatge habitual. A la casella 719, accedim a la finestra d'introducció de dades. Allà, s'incorpora l'import satisfet i el NIF del llogater. A les caselles corresponents, et mostrarà la deducció aplicada.