El Banc Central Europeu (BCE) ha alertat aquest dimarts de les amenaces que poden suposar les pujades dels tipus d'interès per a determinats bancs. La pujada d'aquestes taxes, que sol ser una bona notícia per als bancs en impulsar els seus guanys, exigeix també a les entitats més atenció als riscos de liquiditat i de finançament, segons el BCE, ja que un entorn més difícil pot posar en dubte estratègies de gestió d'actius "massa simplistes i obsoletes".

Així ho ha exposat en la presentació de l'anuari com a supervisor del BCE, el president del Consell de Supervisió de l'organisme, Andrea Enria. L'executiu assenyala que les pujades dels tipus d'interès i l'enduriment quantitatiu exigeixen que les entitats de crèdit centrin més l'atenció en els riscos de liquiditat i de finançament.

Una advertència que arriba després de les turbulències financeres que han deixat empremta als mercats arran dels problemes financers de bancs nord-americans (Silicon Valley Bank) i europeus (Credit Suisse), que han reobert el debat sobre l'efecte de les pujades de tipus impulsades pels bancs centrals per reduir la inflació.

D'aquesta manera, adverteix que en el cas que els bancs no adaptin ràpidament les seves capacitats de gestió de riscos i de direcció estratègica, un entorn de finançament més difícil podria posar en dubte les estratègies de gestió d'actius i passius "massa simplistes i clarament obsoletes".

Reforçar el control intern dels riscos

"Existeix el risc que aquesta situació agafi desprevinguts als bancs", assenyala Enria. En aquest sentit, l'italià recorda que el prolongat període de tipus d'interès baixos va afavorir un increment sense precedents dels nivells de deute, i algunes entitats menys regulades o no regulades van assumir posicions altament alçapremades i, en moltes ocasions, molt concentrades.

Situació que "pot tornar en contra seu amb rapidesa si les perspectives econòmiques o l'entorn de tipus d'interès canvien inesperadament". Així mateix, per a Enria la normalització accelerada de la política monetària, mentre que, d'una banda, va ser un important motor de la recuperació de la rendibilitat dels bancs, també pot provocar un deteriorament de la qualitat dels actius a determinades carteres creditícies que són especialment sensibles als tipus d'interès.

"El canvi en l'entorn de tipus d'interès també podria donar lloc a ajustaments desordenats en alguns segments del mercat financer i en les entitats financeres no bancàries, la qual cosa incrementaria el risc de contrapart en les entitats que tenen exposicions concentrades en aquests mercats i agents específics", adverteix.

Del seu costat, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, apunta que, si bé les pujades dels tipus d'interès van impulsar la rendibilitat dels bancs el 2022, en un entorn d'enduriment de les condicions de finançament, les entitats han de continuar abordant les preocupacions sobre els seus marcs de governança i de control intern dels riscos.