Amb xifres rècord d’ocupació, l’atur va baixant a un ritme constant, tot i que a Catalunya de forma més moderada que al conjunt de l’Estat. La xifra de persones sense feina inscrites a les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) és de 344.389 després de baixar en 1.984 durant el mes de març. Això és un 0,57% menys, mentre que a Espanya, la baixada ha estat de més del doble, 1,21%. Al conjunt de l’Estat hi ha 2,727 milions d’aturats, 22.405 menys que a finals de febrer.

Respecte a fa un any, l’atur registrat a Catalunya també cau menys que a tota Espanya, segons les dades del ministeri de Treball. Si comparem la xifra actual amb la de finals de març del 2023, la desocupació només ha caigut en 3.912 persones al Principat (1,12%), mentre que al conjunt de l’Estat el descens es quatre vegades més gran, del 4,73%, amb una caiguda de 135.257 aturats.

Dels més de 344.000 aturats que hi ha a Catalunya, la majoria, gairebé 250.000, prové del sector serveis, mentre que 36.000 provenen de la indústria, 26.000 de la construcció i 5.500 de l’agricultura. A més, uns 26.500 s’han inscrit sense feina prèvia. Tot i això, on més ha baixat l’atur al març ha estat als serveis, amb 1.956 desocupats menys, per 348 de la indústria i 31 de l’agricultura. La construcció, en canvi, ha enviat 58 persones a les oficines del SOC, mentre que s’hi ha apuntat 293 més sense feina prèvia.

La bretxa de gènere es manté en l’ocupació, ja que prop de sis de cada deu persones sense feina a Catalunya són dones: 196.700 per 147.700 homes. En canvi, les dones pateixen menys atur juvenil: de les 22.780 persones de menys de 25 anys que busquen un lloc de treball a les oficines del SOC, 12.500 són homes, per 10.200 dones.

Andalusia i Canàries lideren la baixada de l’atur

Dues comunitats autònomes amb una activitat econòmica molt inclinada cap al turisme, les Balears i les Canàries, són les que han registrat un descens més gran de l’atur en termes relatius: un 3,5% i un 2,8% respectivament. No obstant, en xifres absolutes, és Andalusia la que ha liderat la baixada de l’atur, amb 11.374 persones menys. La segona han estat les Canàries, amb 4.686 desocupats menys i la tercera, el País Valencià, amb 3.998 menys.

Per la banda negativa, destaquen dues comunitats perquè són les úniques en les que ha pujat l’atur: el País Basc, amb 926 persones més sense feina (0,8%) i Madrid, amb 701 (0,23%). També a la ciutat autònoma de Melilla ha pujat lleugerament l’atur, en 48 persones.