Hisenda especifica tots els conceptes que has de tenir en compte a través de la seva pàgina web per fer la declaració de la renda. Més enllà de tots els requisits que has de complir, has de tenir en compte aspectes concrets si t'afecten en el teu cas personal. Ens referim a aquells que siguin majors de 65 anys, els mutualistes, les deduccions per maternitat i els increments per despeses de guarderia, les deduccions per l'adquisició de vehicles electrònics o instal·lació de punts de recàrrega, les deduccions per eficiència energètica i, en darrer terme, si et trobes en situació d'ingrés mínim vital o ERTE.

Calendari

A partir d'aquí, el més important és seguir el calendari amb totes les dates i terminis màxims amb els quals has de complir amb tota la informació que l'administració et sol·liciti:

 • 3 d'abril: Inici presentació Renda WEB per Internet
 • 29 d'abril: Inici sol·licitud de cita per a atenció telefònica (PLL)
 • 7 de maig: Inici presentació Renda WEB atenció telefònica (PLL)
 • 29 de maig: Inici sol·licitud de cita per a atenció presencial
 •  3 de juny: Inici presentació Renda WEB atenció presencial (oficines)
 • 26 de juny: Data límit domiciliació Renda a ingressar
 • 28 de juny: Final sol·licitud de cita
 • 1 de juliol: Final de campanya

Suport d'ajuda

La referència per saber com respondre a tots els tràmits, es pot fer a través de diferents canals:

 • Servei telefònic d'informació tributària bàsica per a dubtes. Telèfon: 91 554 87 70 (accessible també a través del 901 33 55 33). Horari: De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores (fins a les 15 hores a l'agost).
 • Assistent virtual de Renda. Aquesta eina et permet obtenir, de manera fàcil i intuïtiva, informació general sobre l'IRPF i específica sobre activitats econòmiques, que et podrà ajudar en la teva declaració de Renda. Un cop consultada tota la informació, es pot generar un PDF que serà una còpia exacta del que apareix a la pantalla. Per això serà necessària autenticació mitjançant Cl@ve PIN o certificat electrònic. Inclou servei de xat disponible de 9:00 a 19:00 hores de dilluns a divendres (per accedir-hi, indicar que no ha obtingut la informació que necessitava).
 • Renda WEB. És el servei d'ajuda per tramitar i presentar la declaració de Renda. Abans de realitzar qualsevol gestió t'has d'identificar. Un cop us hàgiu identificat, l'Agència Tributària us facilita les vostres dades fiscals, que us serviran per obtenir l'esborrany de declaració, que es genera a través del servei Renda WEB. Les dades fiscals es poden obtenir i consultar a Internet. A més de consultar-los, en fer la declaració de la Renda amb Renda WEB, pots incorporar-los —la gran majoria— de forma automàtica i posteriorment modificar-los o incorporar noves dades. Recorda que per a tributació conjunta cal incorporar les dades fiscals de tots els integrants de la unitat familiar.
 • App. Aplicació mòbil "Agència Tributària". Des d'un dispositiu mòbil i descarregant gratuïtament l'aplicació “Agència Tributària”, disponible als markets de Google, Apple i Huawei, per als sistemes operatius Android i iOS, disposeu d'un accés directe a diversos tràmits i a l'aplicació Renda WEB per generar i presentar la teva declaració de Renda 2023, sempre que compleixis una sèrie de requisits. En tot cas, disposeu d'un accés directe a diversos tràmits i a l'aplicació Renda WEB per generar i presentar la vostra declaració de Renda 2023.

Obligacions a declarar

Amb efectes 1 de gener de 2023, s'estableix l'obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d'alta, com a treballadors per compte propi, al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

Així mateix, el límit excloent de l'obligació de declarar previst a l'article 96.3 de la Llei de l'IRPF per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball s'eleva de 14.000 a 15.000 euros en els supòsits següents:

 • Quan procedeixin de més d'un pagador excepte les excepcions assenyalades a l'article 96.3 esmentat de la llei de l'IRPF.

 • Quan percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

 • Quan el pagador dels rendiments de la feina no estigui obligat a retenir.

 • Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Per als contribuents restants que obtinguin rendiments de treball, el límit per declarar per la percepció d'aquests rendiments es manté en 22.000 euros anuals.