Per poder cobrar la pensió de jubilació és necessari complir una sèrie de requisits, entre els quals es troba el del nombre d'anys cotitzats. No obstant això, aquest requisit ha canviat recentment i des d'aquest 2024 els requisits són diferents. Una situació que va en línia amb l'estratègia a Espanya i a nivell europeu de continuar augmentant l'edat de jubilació gradualment fins a 2027.

Així, des del passat 1 de gener només es poden jubilar cobrant el 100% de la pensió els treballadors amb 65 anys que hagin cotitzat a la Seguretat Social un mínim de 38 anys. Per a aquells que no assoleixin aquest nombre d'anys treballats i cotitzats, l'edat per jubilar-se de forma ordinària no podrà ser abans d'haver complert 66 anys i 6 mesos.

L'edat legal per retirar-se del mercat laboral continuarà augmentant, amb l'objectiu que el 2027 el retir ordinari a Espanya quedi establert en els 67 anys. Aleshores, els treballadors que es podran jubilar als 65 seran aquells amb un mínim de 38 anys i sis mesos cotitzats.

D'aquesta manera, a partir de l'1 de gener de 2025 serà necessari haver cotitzat 38 anys i tres mesos per jubilar-se als 65 anys, mentre que els treballadors que no hagin assolit els anys esmentats de cotització hauran de tenir un mínim de 66 anys i 8 mesos per jubilar-se. L'augment en l'edat legal de jubilació obeeix al desig de preservar la sostenibilitat del sistema de pensions públic espanyol.