Alemanya finalment no evita la recessió tècnica. L'economia del país germànic es va contreure en el primer trimestre de l'any un 0,3%, segons les dades definitives publicades avui pel departament federal d'Estadística (Destatis), per la qual cosa va entrar en recessió tècnica en sumar dos trimestres consecutius en negatiu.

Aquestes xifres corregeixen les provisionals anteriorment difoses per aquest departament, que apuntaven a un estancament del producte interior brut (PIB) entre gener i març de 2023, després de la caiguda del 0,5% que s'havia registrat en l'últim trimestre de 2022. "Després de la contracció reflectida amb el final de 2022, es va registrar un altre trimestre en negatiu", va constatar la presidenta de Destatis, Ruth Brand, en un comunicat.

La contracció del PIB es va produir com a efecte de la caiguda del consum derivada de la inflació, que encara que va començar a contenir-se, després d'assolir pics màxims a l'octubre per sobre del 10%, es va situar l'abril en un 7,2% interanual. Tanmateix, hi va haver impulsos positius procedents de les exportacions i de la inversió, així com una recuperació del sector de la construcció i els equipaments industrials, producció de maquinària, electrodomèstics i automòbils.

Així, el conjunt de les exportacions van experimentar en aquest primer trimestre un augment del 0,4% respecte a l'últim període trimestral de 2022. Les importacions, per contra, van baixar un 0,9%, segons les dades detallades de Destatis, que destaca el descens experimentat en carburants, minerals i productes químics.

Va pujar, així mateix, l'ocupació laboral, que va assolir els 45,6 milions de persones laboralment actives, la qual cosa suposa un increment interanual de 446.000 ciutadans o, en termes percentuals, d'un 1%. Amb això es manté el ritme creixent de l'ocupació laboral, d'acord amb aquestes dades, que corroboren la tendència dels corresponents a l'Agència Federal d'Ocupació.