El que es coneix col·loquialment com la paperassa, normalment, es pot aplicar a qualsevol tràmit que exigeixi una sèrie de procediments a fer de manera ordenada. Normalment, en aquestes operacions, es compta amb l'ajuda d'un gestor o un advocat i, però també podem sumar el perfil d'un pèrit judicial o expert immobiliari en valoracions. Si ens centrem en els processos de compra i venda d'un habitatge, s'han de tenir en compte diferents aspectes i, en el cas d'un habitatge que precisi una reforma o d’un immoble singular, la lletra petita encara és més important.

Així doncs, des de l'aprovació de la Llei 11/2021 sobre les mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, una vegada hem decidit comprar un immoble en Xavier Pradells López, agent de propietat immobiliària i pèrit judicial recomana revisar, un altre aspecte no menys important a tenir en compte, “el valor de referencia cadastral”; aquest valor el trobarem al Cadastre accedint amb el nostre DNI o certificat electrònic. “D'entrada, el valor de referència cadastral acostuma a ser menor al de compra, però ens enduem sorpreses”.

Aquest valor és diferent al valor cadastral i es el resultat del anàlisis dels preus de totes les compravendes d’habitatges que es realitza davant d’un fedatari públic, en funció de les dades del Cadastre Immobiliari.

I perquè es important?

Perquè haurem de liquidar el Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) pel valor més alt dels 2, el de compra o el fixat per la Direcció General del Cadastre. Aquest valor a més també s’utilitza per determinar els Actes Jurídics Documentat (AJD) o el Impost de Successions i Donacions (ISD).

El percentatge de  l'ITP el determina cada comunitat autònoma a Espanya va del 6% a l'11%. A tall d'exemple, a Catalunya se situa en el 10%. Primer toca pagar i després reclamar: Si comprem una casa per 600.000€, però el cadastre que desconeix les característiques, estat de conservació o inconvenients de l‘immoble, a fixat un valor de referencia de 900.000€; llavors primer ens tocarà pagar els 90.000€ en concepte d’ITP i tot seguit, sol·licitar la rectificació de l'autoliquidació presentada i la devolució d'ingressos indeguts, en aquest cas de 30.000€ a favor nostre, adjuntat les proves o un dictamen pericial que justifiqui la reclamació a la seu del Cadastre per demanar la seva modificació. 

A mode preventiu el Sr. Pradells també recomana que qualsevol propietari d’un immoble, comprovi quin es el valor de referencia que li han assignat, perquè si el veiem desmesurat, podem fer la reclamació i “fer els deures abans”.