El Consell ha aprovat aquest dilluns el pressupost anual de la Unió Europea per a 2024 sobre la base d'un text conjunt que es va acordar en negociacions amb el Parlament Europeu i els compromisos totals del qual es fixen en 189.385 milions d'euros i els pagaments totals en 142.630 milions d'euros.

Els compromisos són promeses legalment vinculants de gastar diners en activitats que s'implementen durant diversos anys, mentre que els pagaments cobreixen les despeses derivades de compromisos contrets durant l'any en curs o anys anteriors.

L'aprovació final del pressupost serà declarada per l'Eurocambra una vegada que el ple hagi aprovat també el text conjunt que es va acordar el passat 11 de novembre i que els legisladors tenen un termini de catorze dies per ratificar.

"Em complau que hàgim aconseguit un acord sobre el pressupost per a l'any vinent, que ens proporcionarà els mitjans per a centrar-nos en els àmbits prioritaris de la UE, mantenint al mateix temps suficient marge financer per a donar resposta a imprevistos. A més, assegura que s'aplicarà un enfocament realista, tenint en compte el context econòmic i geopolític actual, els interessos dels contribuents i la necessitat de fer front als nous desafiaments que puguin sorgir en 2024", ha apuntat Esperanza Samblás, secretària d'Estat d'Espanya i negociadora principal del Consell per al pressupost de la UE per a 2024.

Prioritats de la UE

El pressupost manté disponibles 360 milions d'euros dins dels límits de despesa de l'actual marc financer plurianual per a 2021-2027, la qual cosa permetrà a la Unió Europea reaccionar davant de necessitats imprevistes.

El pressupost del pròxim any reflecteix les principals prioritats de la Unió Europea, incloses la recuperació econòmica i les transicions verda i digital, i reacciona al difícil context geopolític actual.

Es tracta del quart pressupost anual en el marc del pressupost a llarg termini de la UE, el marc financer pluriennal (MFP) per a 2021-2027. El pressupost de l'any vinent es complementa amb accions de suport a la recuperació després de la COVID-19 en el marc de Next Generation EU, el pla de recuperació de la UE davant la pandèmia.