Nota: En el test d'aquesta setmana, s'ha d'escollir la opció que és un sinónim, o la més semblant a la frase original. Per exemple, si l'original diu "el llibre de la dona", la opció correcte seria "el seu llibre", i no pas "el seva llibre".