La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus es reuniran aquest dimarts per fixar l'ordre del dia del ple de la setmana vinent que, amb pràctica seguretat, inclourà el debat final sobre la Reforma del Reglament plantejada per Junts pel Sí i la CUP i que ha de permetre la desconnexió exprés. Davant el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) -que va marcar els límits de la tramitació de les proposicions de llei per lectura única- i l'imminent debat de la proposta, Catalunya Sí Que es Pot ha sol·licitat a la Mesa que remeti el dictamen del del CGE a la Comissió del Reglament en comptes de portar-lo al ple, com està previst.

D'ençà que Junts pel Sí i la CUP van presentar la Reforma del Reglament, que permetrà aprovar per lectura única i a instàncies d'un sol grup una proposició de llei com la de transitorietat jurídica, els comuns s'hi han posicionat en contra. Consideren que "degrada la funció del Parlament" i "vulnera els drets dels diputats" i per això han presentat diverses mesures per dificultar la seva aprovació.

Així, el grup ha demanat a la Mesa que el dictamen de la Reforma del Reglament retorni a la comissió, en lloc d'anar al ple. El portaveu de la formació, Joan Coscubiela, argumenta en l'escrit presentat el 14 de juliol la necessitat d'incorporar les observacions fetes pels lletrats a finals de juny i les recollides a l'informe del CGE.

El CGE va publicar un informe el 6 de juliol en què marcaven els límits de la tramitació d'una proposició de llei per lectura única. Segons s'especificava en el dictamen, no es detectaven problemes de constitucionalitat en el fet que un sol grup pugui proposar la tramitació d'una proposició per lectura única, però limitava aquest mecanisme a casos en què la "simplicitat" de la norma ho permetés.

D'altra banda, els lletrats també van presentar un escrit sense caràcter vinculant, a data de 22 de juny, amb observacions i propostes tècniques i jurídiques sobre la Reforma del Reglament. L'informe suggereix que els partits minoritaris puguin presentar esmenes en lleis de lectura única i que, en cas de tramitar-se per aquest procediment, la llei compti amb un consens "ampli".

Proposició de Llei contra la Reforma del Reglament

Catalunya Sí Que es Pot ja va presentar una Proposició de Llei per frenar la desconnexió exprés​, en què es proposava reduir el nombre de diputats necessaris per demanar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries i ampliar el termini dels grups per demanar-lo, així com també ampliar el termini per emetre el dictamen, de set dies a un mes. 

Segons va reconèixer Coscubiela la proposta pretenia “reaccionar davant els canvis en el reglament i reforçar els drets de les minories parlamentàries”. La proposta dels comuns, tot i això, va quedar rebutjada amb els vots de Junts pel Sí i la CUP.