Des de començament d'aquest any 2023, el ritme de les matriculacions d'automòbils a Espanya puja mes rere mes. Malgrat tot, els percentatges són lleus si ho comparem amb el repte de recuperar les bones dades registrades l'any 2019 i superar o arribar als objectius marcats per les mateixes patronals.

Així doncs, el mercat de turismes i tot terrenys registra al maig un augment del 8,3%, amb un total de 92.025 unitats matriculades. La millora en els ritmes de producció permet respondre amb més agilitat a les comandes procedents dels concessionaris, principalment, dels canals de rent-a-car i empreses, que són les que estan impulsant les xifres.

Un acumulat del 26,9% més des de gener

Per la seva banda, les vendes a particulars s'observen amb preocupació que encara se situen un terç per sota del ritme previ a la pandèmia. Amb aquesta xifra registrada al maig, s'aconsegueixen encadenar cinc mesos en positiu, acumulant 404.337 unitats, un 26,9% més que el mateix període de l'any anterior, però que encara és un 28% menor que les vendes que es feien el 2019, abans de la pandèmia. Les emissions mitjanes de CO₂ dels turismes venuts al maig es queden en 117,4 grams de CO₂ per quilòmetre recorregut, un 3,7% inferior que la mitjana d'emissions dels turismes nous venuts el mateix mes del 2022. Durant el 2023, les emissions se situen en  118,7 grams de CO₂ per quilòmetre recorregut, un 1,61% menys que el mateix període de l'any anterior.

Tot i que les matriculacions per canals registren augments respecte de l'any anterior, cal destacar el baix ritme d'entrada que procedeix del canal de particulars. Aquestes vendes arriben al maig a un total de 36.495 unitats, que suposa un creixement del 5,3% respecte al 2022 però un fort descens del 33% respecte al 2019. Per la seva banda, el canal de llogadors creix un 19%, amb 21.708 vendes, mentre que el mercat a empreses aconsegueix les 33.822 noves matriculacions, creixent un 5,4% més i situant-se en registres similars l'any 2019.

Vendes per canals

Les matriculacions de vehicles comercials lleugers aconsegueixen el cinquè mes 12.048 unitats, un increment del 10% respecte a l'any passat. Fins al mes de maig, el mercat registra una millora del 22,1% i arriba a les 56.842 unitats. Pel que fa a les vendes canals, únicament les empreses aconsegueixen créixer respecte de l'any anterior, amb una millora del 27,4%, amb 8.730 unitats. Per part seva, les vendes a autònoms i llogadors cauen un 25,3% i un 10,9%, respectivament.

Al maig, les matriculacions de vehicles industrials, autobusos, autocars i microbusos aconsegueixen un notable augment del 27,4%, amb un total de 2.486 unitats. En els cinc primers mesos s'assoleixen les 12.636 vendes, millorant un 20,8% el mateix període de l'any anterior. Per tipologia, els vehicles industrials segueixen la ratxa de creixement, amb un 25,1% al maig i 2.219 unitats Per la seva banda, els autobusos, autocars i microbusos, amb 267 vendes al mes, milloren un 50%.