TikTok, la nova eina per trobar feina. La xarxa social fundada en Àsia s'ha convertit en una via per reclutar personal, especialment perfils júniors. Segons el VII Baròmetre DCH - La Gestió del Talent a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica 2022 d'EAE, les empreses utilitzen cada vegada més les xarxes socials per fitxar personal júnior, mentre que els headhunter es focalitzen més en els perfils més sèniors. Per a llocs intermedis i professionals amb més experiència, la via més utilitzada és LinkedIn 59,62% i empreses de selecció 62,22%.

Segons l'informe, que analitza les quatre dimensions del cicle de les persones en les companyies (atracció, vinculació, desenvolupament i desvinculació), les empreses s'han centrat en la recerca i atracció de perfils júniors en un 38,12%, sent la seva contractació prioritat per a gran part dels directius de recursos humans que implementen programes d'incorporació de talent jove. D'altra banda, destaca la pujada de perfils de Middle Management i Sènior, continuant amb la tendència de l'any 2021 d'incorporar perfils amb més experiència.

A més, les polítiques de diversitat es continuen considerant estratègiques per a l'atracció del talent, considerant que un 74,81% estan duent a terme aquest tipus d'iniciatives, sobretot relacionades amb la diversitat de gènere. Com a repte, es proposa el disseny de polítiques de diversitat generacional, així com el disseny de programes específics per a atracció de talent sènior (27% empreses els desenvolupa) i dones STEM (32,51%).

Carreres més demandades

Els graus i màsters més demandats en les noves incorporacions confirmen les tendències dels anys anteriors, segons l'estudi, sent enginyeria la més sol·licitada amb un 58,62%, seguit d'IT amb un 53,45%, i, en tercer lloc, per administració d'empreses amb un 49%. Respecte als màsters, destaca MBA amb un 58,37%, seguit de comunicació amb 40,64% i finances amb 35,22%. Es produeix un increment dels estudis relacionats amb la comunicació i finances, així com especialistes en gestió de projectes que reflecteixen les necessitats de les empreses per reforçar aquestes àrees.

Respecte al percentatge de contractacions per departament, les àrees amb més increment de personal es donen en: operacions i logística 19,32%, l'àrea comercial amb un 17,64% i, en tercer lloc, tecnologia amb un 16,64%. El percentatge més baix és l'àrea de direcció general, amb un 7,79%, encara que es produeix un increment d'un 1,85% respecte a l'any anterior. Destaca igualment la pujada de les posicions relacionades amb l'àrea d'operacions i logística i comercial, que superen per primera vegada en els últims anys a les posicions de tecnologia.

Atracció i retenció de talent

A l'hora d'atreure i retenir el talent, destaquen les estratègies d'employer branding, amb l'objectiu de construir els valors de marca d'una companyia perquè sigui reconeguda com a bon ocupador. 

Els factors que els directius de recursos humans tenen en compte a l'hora de captar l'atenció del millor talent són, en un 62,50% dels casos, la carrera professional, seguit de la marca de l'empresa (un 61%), les polítiques de flexibilitat i conciliació (un 51%) i l'estil de lideratge (un 50%). En menor mesura tenen en compte les polítiques de responsabilitat social corporativa (27,25%), la tecnologia (25%), les polítiques d'inclusió i discapacitat (20,75%) i les instal·lacions (15,50%). Entre les conclusions d'aquest estudi d'EAE Business School es constata que la carrera professional continua sent fonamental, juntament amb les polítiques de flexibilitat i conciliació.