En el procés de selecció de personal, les empreses consideren que les bones condicions laborals i les polítiques de conciliació són els aspectes que més té en compte un futur treballador per escollir una ocupació|ús, mentre que per al candidat, si bé el sou, les hores i l'organització del treball són importants, cada vegada més hi ha una majoria de professionals que també valoren l'estabilitat de l'empresa i la seva imatge de marca. Aquestes són algunes de les tendències que avança Etalentum, empresa catalana de selecció de personal, per a 2023.

"La situació d'inestabilitat econòmica globalitzada actual, que se sumeixi a dos anys precedents determinats per les conseqüències de la pandèmia del coronavirus, han alterat el mercat laboral i modificat les preferències dels candidats a un lloc de treball", exposa Jaume Alemany, cofundador d'Etalentum. Adverteix a més que aquelles empreses que no s'ajustin a les demandes, la flexibilitat i l'estabilitat, "no tenen un futur immediat perquè no podran retenir el talent".

Alemany esmenta que hi ha professions amb una alta demanda en els que els candidats poden elegir, "i ho fan en funció de la flexibilitat i la contribució curricular que els ofereix una companyia si té una imatge de marca molt reconeguda al sector d'activitat en el qual desenvolupa el negoci". Es dona aquest cas, per exemple, en la selecció d'experts en Tecnologies de la Informació -com els programadors informàtics- que poden exercir les seves responsabilitats sense necessitat d'una presencialitat permanent en l'empresa i per als quals desenvolupar la seva trajectòria professional en una companyia amb una imatge reconeguda -com la que poden tenir les grans corporacions tecnològiques internacionals- revalora el seu currículum i la seva experiència laboral.

La consultora de recursos humans, especialitzada en la selecció de càrrecs intermedis, directius i perfils altament especialitzats, constata que "hi ha empresaris que no han entès el concepte del treball híbrid (amb jornades presencials en el lloc de treball i altres des del domicili de l'empleat) i són reticents a adaptar-se a una opció que, si no la contemplen, els passarà factura", afegeix Alemany. "Resulta una paradoxa que empreses i treballadors sàpiguen, de vegades, tan poc del que espera un de l'altre", concreta.

L'actitud, per davant de la formació

En aquest sentit, fa referència al primer estudi de mercat que ha realitzat Etalentum, i que recull l'opinió de treballadors i empresaris. "Cinc de cada deu empreses valoren més l'actitud que la formació i els treballadors encara no el saben", destaca Alemany. Així ho demostra que per al 52% de les empreses consultades el més important és que les persones tinguin una actitud positiva i una bona predisposició en el treball, sent destacada l'experiència pel 38% dels directius enquestats i només per al 6% el fonamental és la titulació. Els treballadors, per la seva part, creuen que per a l'empresa el més rellevant és l'experiència professional (ho opina el 41% dels enquestats), seguida de l'actitud (el 24%) i la formació (per al 19%), encara que només el 29% dels directors de recursos humans creu que els treballadors tenen en compte la formació com a valor diferencial de l'oferta laboral.

On sí que hi ha coincidències és l'actitud i el coneixement per treballar en equip, ja que "la intel·ligència col·lectiva que sorgeix de la col·laboració dels treballadors és cada vegada més important per a les organitzacions, per la qual cosa moltes empreses, en els seus processos de selecció, valoren ja l'actitud sobre altres factors", manifesta el cofundador d'Etalentum. Per això, una vegada iniciada la relació professional, les empreses valoren també com rellevant el compromís, la professionalitat i la capacitat d'adaptació, mentre que els treballadors creuen que el primer que s'avalua d'ells són les seves competències a l'hora de resoldre problemes, encara que també manifesten ser conscients que és un factor destacat la seva capacitat per emmotllar-se a un nou lloc de treball o situació.

Es tracta, doncs, d'"extreure les competències més rellevants de cada candidat", segons l'opinió d'Alemany, que apunta a l'ús de la Intel·ligència Artificial i el Big Data com elements indispensables per als processos de selecció de personal. "A Etalentum treballem amb sistema Robinson, una eina que hem desenvolupat -amb una inversió de mig milió d'euros- per gestionar, emmagatzemar, interpretar i donar resposta a una gran quantitat de contingut gràcies a una sofisticada combinació d'algoritmes que apliquen intel·ligència artificial i sistema d'anàlisi del Big Data i Business Intelligence."

Aconsella als candidats -la plataforma Etalentum treballa comuna base de dades de més de 200.000 persones i realitza cada any 1.200 processos de selecció- que no únicament destaquin la seva formació acadèmica, sinó que a més incloguin les seves competències professionals (skills) per posar en pràctica els coneixements, habilitats i valors en l'àmbit professional, perquè "ja en la selecció és important fomentar el mutu coneixement d'empleats i patrons com a element fonamental per a l'èxit del projecte empresarial".