El mercat laboral és actiu i dinàmic, amb un augment més o menys sostingut, malgrat alguns alts i baixos, de l'afiliació i dels contractes indefinits. Però això no fa que els treballadors estiguin satisfets amb els seus llocs de feina. Tan sols tres de cada 10 treballadors en actiu, un 27,10%, estan contents amb la seva ocupació i no pensen a canviar, xifra pràcticament idèntica a què està satisfeta amb el seu sou (28,39%) segons l'últim informe Infoempleo Adecco sobre oferta i demanda d'ocupació a Espanya. L'enquesta que ha tingut en compte 3.992 entrevistes, ofertes d'ocupació publicades i diversos indicadors recollits de l'Institut Nacional d'Estadística, INE. Paral·lelament, Infojobs ha publicat un altre informe partint de 4.168 d'enquestats sobre els treballadors que volen canviar d'ocupació i un 16% ho pretén, amb el salari, la conciliació i sortir d'un ambient tòxic com a principals causes.

Quant a la satisfacció dels empleats, més enllà del 27,10% que està content i no pensa a canviar d'ocupació, hi ha diversos graus d'insatisfacció. Hi ha un 19,57% d'empleats que estan contents, però busquen una altra feina perquè les seves condicions no són exactament les desitjades, mentre que un 16,49% directament estan en recerca activa d'ocupació perquè no estan contents. Un 7,81% no estan contents a la feina, però tampoc no busquen feina de forma activa, un 6,74% estan en recerca activa perquè el seu contracte acaba ben aviat. Encara existeix un 4,30% que vol fer un gir a la seva carrera, perquè el seu treball no li agrada i un 3,80% que tem perdre la seva feina perquè les coses en l'empresa no van bé. Sumant, així doncs, tots aquells que busquen feina, ens trobem que són un 42% dels enquestats, en diferent grau.

En un informe publicat aquest mateix dijous per Infojobs, és el 16% de treballadors el que es planteja canviar d'ocupació, però la pregunta està plantejada en termes de "sí" o "no" i no amb opcions sobre la seva situació laboral. És un percentatge menys elevat que abans de la pandèmia, quan el 23% de treballadors pretenia canviar d'ocupació, i lleugerament inferior a l'any passat i a 2021, quan eren un 17 i un 15% respectivament. L'estudi pregunta també als qui en responen afirmativament quines són les causes per les quals volen canviar d'ocupació.

Sou, conciliació i motivació

El sou és, de llarg, el principal motiu pel qual els treballadors volen canviar d'ocupació: un 51% apunta a guanyar més diners com la seva principal motivació. Però n'hi ha d'altres. Un 32% vol millors condicions per conciliar la vida laboral i professional, mentre que el 29% el que cerca és treballar en un projecte que li motivi més i un 24% compaginar vida personal i professional. Un 23% dels que volen canviar de treball el que volen és ampliar competències i continuar aprenent, mentre que un 23% el que volen és escapar-se d'un ambient tòxic de treball. La impossibilitat de créixer en l'empresa, el canvi de rumb, una feina amb menys estrès, tenir un càrrec superior o més flexibilitat horària més són altres de les causes apuntades pel voltant del 20% d'enquestats, amb xifres molt igualades.

L'estudi d'Infojobs també aborda el quiet firing, anglicisme que es refereix a la pràctica empresarial de forçar un treballador a la seva marxa desmotivant-lo. Un 57% dels treballadors afirma haver patit alguna d'aquestes situacions en els últims tres anys. Un 25% d'ells s'han trobat en algun moment amb més càrrega de treball sense justificació, mentre que un 24% s'han enfrontat a l'estancament laboral i un 20% no ha trobat valoracions positives malgrat aconseguir objectius.

El fet que el salari sigui el principal motiu apuntat pels enquestats encaixa amb l'enquesta d'Adecco i Infoempleo, que apunta que el 69,89% dels treballadors pensa que no està prou remunerat, mentre que el 28,39% creu que està ben pagat, i encara hi ha buit per a un 1,72% que pensa que cobra massa per la feina que fa.

L'informe d'Adecco també pregunta pels caps i el 80,29% creu que tenir un mal cap és prou motiu per deixar una ocupació. El 82% creu que un bon mànager és algú amb coneixements especialitzats en el treball a desenvolupar, mentre que el 56,77% valora les habilitats interpersonals com un factor rellevant a l'hora de liderar.