Espanya és un dels països on més es pateix per esgotament laboral. Fins a 7 de cada 10 treballadors espanyols han sofert burnout, conegut com a síndrome del treballador cremat, segons l'estudi Global Workforce of the Future 2023 elaborat pel grup Adecco. L'informe destaca, a més, que el 53% dels treballadors del país tem patir aquesta síndrome en el futur.

L'estudi, que se centra en les perspectives dels treballadors a mitjà i llarg termini, analitzen temes clau per a les organitzacions com les previsions dels treballadors de renunciar o quedar-se en la seva empresa, la importància de la formació, i el risc que les seves plantilles pateixin o no la síndrome del treballador cremat.

En aquest sentit, un 47% dels enquestats afirma haver patit burnout per treballar massa. Des d'Adecco destaquen que altres de les causes de la síndrome del treballador cremat són haver assumit més responsabilitats després d'acomiadaments o de la marxa de persones de l'organització (44%) o la falta de suport dels líders de l'empresa (44%).

Si bé és una tendència comuna i els nivells de burnout són elevats entre tots els països participants de l'estudi, Espanya és el sisè amb més símptomes d'esgotament en el treball, segons els enquestats. Per davant només se situen els Estats Units, el Regne Unit, el Brasil, Austràlia i Suïssa. A Espanya se situa en el 70% dels treballadors enquestats, mentre que la mitjana es troba en el 65%.

"Una de les maneres més senzilles de protegir-se contra el burnout és prendre un descans amb certa regularitat. En una era en què es pressuposa que les organitzacions han de fomentar el benestar dels treballadors, només el 58% dels espanyols ha pres totes les seves vacances assignades i el 79% diu no sentir-se avalat per la seva empresa a l'hora d'agafar-les", assenyala l'informe.

3 de cada 4 treballadors prefereixen quedar-se en la seva empresa

Un altre dels temes analitzats en l'estudi té a veure amb els canvis d'empresa. El 73% dels treballadors espanyols té intenció de romandre en la seva empresa actual, especialment si progressen en la seva carrera professional. D'ells, un terç (el 36%) només planeja quedar-se en la seva actual empresa si té accés a oportunitats de formació i progressió professional.

En concret, el 21% d'ells vol progressar en la seva organització i al 15% li agradaria millorar les seves qualificacions per a un nou treball dins la seva companyia. També està augmentant la inversió en formació: el 52% dels enquestats a Espanya assegura que el seu ocupador inverteix eficaçment en el desenvolupament de les seves competències i 6 de cada 10 tenen intenció d'assumir un control més gran sobre el desenvolupament de les seves habilitats.

L'enquesta reflecteix que els principals motius dels empleats per voler quedar-se en el seu treball actual són l'estabilitat (24%), la conciliació entre vida laboral i personal (19%), la bona relació amb els seus companys (18%), les condicions laborals de què gaudeixen (17%) i l'aprofitament de les seves habilitats en aquest lloc (16%).

El sou, principal raó per canviar d'empresa

Pel costat contrari, tan sols el 24% dels treballadors espanyols enquestats per Adecco afirmen que sí que volen deixar la seva empresa. El principal motiu és econòmic. Si bé el 63% dels empleats creu que la seva empresa li ofereix una remuneració justa, un quart dels que asseguren voler abandonar la seva actual empresa assenyala que la principal raó seria buscar un salari millor (24%).

Però el salari no és l'únic motiu per renunciar del seu actual treball. A aquesta causa, la segueixen tenir el seu propi negoci (22%), progressar en la seva carrera (20%), perquè la seva ocupació no els satisfà (18%) o perquè pateixen la síndrome del treballador cremat burnout (18%) anteriorment esmentat.

Alberto Gavilán, director de Talent a Adecco, assenyala que "l'adquisició de noves habilitats s'ha convertit en un element crucial per mantenir-se rellevant i competitiu. Per fidelitzar i comprometre els treballadors, els ocupadors han de fomentar i donar suport a l'aprenentatge permanent, el desenvolupament de carrera i les oportunitats de mobilitat interna, que són més importants a vegades que el salari a l'hora de decidir si quedar-se o abandonar una empresa".