El Govern ha presentat aquest divendres a la Mesa General dels Empleats i Empleades Públics (MEPAGC) la proposta d’oferta d’ocupació pública ordinària del 2023 per a 14.028 places. Segons han comentat des de Comissions Obreres a ON ECONOMIA, es tracta de l'oferta més gran d’ocupació pública ordinària de la darrera dècada. El nombre de places de l’oferta deriva de la taxa de reposició, que és de 5.787 places, resultant de la diferència entre altes i baixes, més 7.901 que corresponen a una taxa específica per a la reducció de la temporalitat estructural, prevista per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023, segons ha informat la Generalitat.

En concret, de cara a aquest any s’obriran 6.211 places per personal estatutari de l’Institut Català de Salut (ICS); 3.988 places per a cossos docents, 893 per al cos dels Mossos d’Esquadra, 279 més pel cos de Bombers de la Generalitat, un centenar podran aspirar a entrar al cos d’agents rurals, 66 com a personal d’administració penitenciària i s’oferiran 2.491 places per personal d’administració i serveis.

Distribució per sectors de les places

- Personal estatutari de l’Institut Català de Salut (ICS): 6.211

- Personal de cossos docents: 3.988

- Cos de Mossos d’Esquadra: 893

- Cos de Bombers: 279

- Cos d’Agents Rurals: 100

- Personal d’administració penitenciària: 66

- Personal d’administració i serveis: 2.491

L’oferta d’ocupació pública ordinària preveurà per aquest any una reserva del 7% del total de places ofertes perquè les cobreixin persones amb discapacitat, amb la distribució següent: un 2% per a aquelles que acreditin discapacitat intel·lectual, i el 5% restant per a aquelles que acreditin qualsevol altre tipus de discapacitat.