Tres de cada quatre consellers delegats espanyols (un 78%) preveu que en tres anys es recuperarà el model de treball completament presencial, acabant així amb el teletreball. Així es desprèn de l'última enquesta de la consultora KPMG a alts executius, on es reflecteix que gairebé la totalitat dels CEO espanyols (89%) estarien disposats a recompensar a través de retribucions, increments salarials o promocions aquells professionals que s'esforcin a tornar a l'oficina.

El final del teletreball és uns dels pronòstics a mitjà termini dels màxims directius espanyols, que a més preveuen que tant les seves companyies com l'economia en general evolucionaran de manera positiva fins a 2026, segons l'informe "KPMG 2023 CEO Outlook" difós aquest diumenge.

En concret, el 86% dels CEO preveu que les seves empreses creixeran durant els pròxims tres anys, en tant que un 78% augura que l'economia nacional continuarà avançant en el mateix període. Per als pròxims tres anys, els alts executius centren les seves prioritats estratègiques en mitigar els efectes de l'elevada inflació i l'increment del cost de les matèries primeres, factors que han limitat el seu creixement.

Increment de plantilles i inversió en IA

Els elevats tipus d'interès són considerats com el principal risc per al creixement de les seves empreses a mitjà termini, quan el 2022 lideraven la llista els "riscos regulatoris" i els "riscos reputacionals". Atreure i fidelitzar el talent és una altra de les prioritats estratègiques dels CEO, de manera que nou de cada deu enquestats anticipen que incrementaran les seves plantilles i la meitat ho farà en almenys un 6 %, destaca l'informe.

El 70% dels CEO creu que la inversió en intel·ligència artificial generativa és també prioritària, tanmateix, de forma majoritària mostren inquietud respecte a la seguretat, els aspectes ètics de la nova tecnologia, el seu cost d'implementació i la falta de regulació.