En un context de creixement econòmic i amb xifres rècord d'afiliació i empleats a Espanya, les ofertes de feina publicades a Infojobs, un dels portals amb més incidència en el mercat laboral espanyol, van caure el 2023 un 9%, a un ritme similar al qual van baixar els nous contractes firmats al SEPE, que van descendir un 11%. Així ho reflecteix l'informe de l'estat del mercat laboral publicat per Infojobs i Esade aquest dijous, en el qual es detallen a més quins són els treballs amb més vacants i els seus sous, i es constata una aposta més gran pels contractes indefinits.

Entre el total de 2.775.305 vacants publicades per Infojobs, cap feina no va sumar més ofertes a Infojobs que la de teleoperador, de la qual es van publicar 231.409 ofertes amb una competència de 16 persones per cada lloc de treball de mitjana. Es tracta del sou mitjà més baix entre els 20 més oferts, amb una mitjana de 19.514 euros anuals. O sigui, que l'elevada oferta no aconsegueix disparar els preus.

Passa el contrari amb els agents immobiliaris, segona feina més oferta a Infojobs amb la meitat d'ofertes que la primera, 109.816. Els sous mitjans, de 39.946 euros, dupliquen els de teleoperadors, és el salari més alt entre les 20 feines més ofertades, i, tanmateix, la competència està per sota de la meitat i tan sols es van presentar 7 candidats a cada oferta de treball. O sigui, que els elevats salaris en aquest cas no estimulen una competència més elevada.

Mossos de magatzem, amb 106.954 ofertes i 74 candidats per vacant, ocupen la tercera posició amb sous de 20.409 euros de mitjana, i li segueixen les feines de dependents, amb 100.772 ofertes i 219 candidats per cadascuna, el més competit de tots, encara que el sou de 22.379 euros no es trobi entre els millors.

Delegat comercial, conductor de vehicle de repartiment, cambrer, peó de la indústria manufacturera, assistent de departament de vendes i operador de carretó completen la llista dels 10 treballs amb més ofertes a Infojobs.

L'informe constata l'augment de pes dels contractes indefinits arran de la reforma laboral: aquests han passat de representar el 24% de les vacants el 2021 al 43% de les feines d'Infojobs el 2023, amb la qual cosa s'ha gairebé duplicat i "s'ha aconseguit en part l'objectiu de reduir la temporalitat", segons ha apuntat Anna Ginès, directora de l'Institut d'Estudis Laborals d'Esade.

Més indefinits, jornades més curtes

El 43% de les vacants ofertes són per a contractes indefinits, el 27% són de durada determinada, el 13% d'un altre tipus i el 8% són per a fixos discontinus.

Un 34% de les ofertes sol·licitaven estudis bàsics, un 23% formació professional, un 12% estudis universitaris i un 10% demanaven un mínim de batxillerat.

Per sectors, el 19% de les ofertes corresponien al sector comercial i de vendes, el 12% a les compres, logística i magatzem, un 12% a atenció al client i un 11% a professions, arts i oficis.

Madrid va acaparar el 28% de les ofertes publicades i Catalunya el 21%, amb diferència les comunitats amb més oportunitats al portal, per sobre d'Andalusia (11%) i País Valencià, amb un 9% de les ofertes.

Per mida d'empreses, les de més de 50 treballadors van copar el 64% de les ofertes, mentre que les empreses de menys de 50 treballadors van oferir el 36% dels llocs de treball del portal.

Encara que es tracta, segons l'informe, d'un any estable i desestacionalitzat, en el mercat de treball destaquen l'activitat més forta dels mesos de maig i juny, quan hi va haver 245.000 i 249.000 ofertes, respectivament, i la caiguda a final d'any, amb 153.000 ofertes el desembre de l'any passat.

L'informe també constata la reducció gradual de les jornades laborals des de l'any 2008, amb una mitjana actual que s'avança fins i tot a la reducció de jornada que s'ha d'establir quan entri en vigor la nova llei. Així, el 2008 els períodes més alts arribaven a 39 hores setmanals i els més baixos se situaven en 37,7, mentre que el 2023 es passava a 36,9 i 35,4 hores setmanals, respectivament.