Randstad Research i la Fundació Universitària San Pablo CEU han elaborat l'Informe Joves universitaris i ocupabilitat, un exhaustiu estudi que analitza el repte de l'ocupació entre els joves amb formació superior. En ell s'analitzen les taxes d'ocupació i d'atur entre aquelles persones amb titulació universitària i altres factors lligats als salaris que es perceben de mitjana segons les carreres elegides, així com els sous percebuts en la primera ocupació en acabar els estudis.

L'informe destaca que la proporció de joves actius amb alta qualificació se situa en un 54,4% del total, mentre que la mitjana europea és del 43,4%. Tanmateix, la taxa d'atur per a aquest segment és el 14% al nostre país davant el 6,5% de mitjana europea. En aquest sentit, també posa en relleu que només el 23,4% dels joves compten amb un nivell de qualificació mitjana (entre els quals s'inclouen els estudis d'FP), mentre que a la UE la proporció és d'un 45,2%.

Una cosa que, segons l'informe, pot deure's que "la formació amb què compten els joves no s'ajusta a les necessitats de les empreses". Però, què passa amb els acabats de llicenciar? Quant en cobren de mitjana pels seus primers llocs de treball? Quines carreres són les que compten amb millors sous per a aquells estudiants que s'iniciïn per primera vegada al mercat laboral?

Només un 4,5% guanya més de 2.000 euros

Per elaborar l'estudi, els autors de l'informe han recopilat les dades de l'Enquesta d'inserció laboral de titulats universitaris de 2019, elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística, i els salaris mitjans han estat calculats partint de les dades publicades pel mateix organisme l'esmentat any.

Amb tot això, l'informe de Randstad i CEU assegura que més de la meitat (55,9%) van ingressar menys de 1.000 euros al mes en la seva primera ocupació. Només un de cada quatre van obtenir entre 1.000 i 1.500 euros al mes. Una minoria (4,5%) va aconseguir guanyar més de 2.000 euros mensuals en la seva primera ocupació. Així mateix, de l'informe s'extreu que existeixen diferències notables entre els salaris segons les titulacions.

Així, entre els més ben pagats, gairebé un terç guanya més de 1.500 euros mensuals, mentre que les titulacions pitjors pagades aquest percentatge no arriba al 5%. En canvi, gairebé tres de cada quatre graduats guanyen menys de 1.000 euros, percentatge que en el cas de les titulacions més ben pagades només rondava una de cada tres.

Les titulacions amb millors sous en la primera ocupació

I qui en guanya més en sortir al mercat laboral? Les titulacions els estudiants de les quals opten a un salari més gran tot just sortir de la universitat es troben principalment en les branques cientificotècniques de coneixement, mentre que entre els primers llocs de treball amb pitjor remuneració destaquen les titulacions relacionades amb les humanitats, l'art i les ciències socials.

Així, en primera posició es troben els acabats de titular en Nàutica i Transport Marítim, amb un sou mensual net de 1.645 euros de mitjana. Els segueixen els que han cursat les carreres de Medicina (1.609 euros), Infermeria (1.409 euros), Enginyeria Aeronàutica (1.365 euros) i els que s'emmarquen en la categoria definida com a Serveis (altres estudis), amb un sou mitjà de 1.350 euros al mes.

Més enllà del top cinc, les carreres on s'ofereixen els millors salaris per a primers llocs de treball són les següents: Enginyeria Naval i Oceànica (1.344 euros), Biomedicina (1.307 euros), Farmàcia (1.294 euros), Enginyeria Biomecànica i de la Salut (1.292 euros), Enginyeria d'Organització Industrial i Nanotecnologia (1.283 euros), Enologia (1.268 euros), Servei de Transport Terrestre i Servei de Transport Aeri (1.263 euros), Enginyeria Geomàtica, Topografia i Cartografia (1.257 euros), Enginyeria de Telecomunicació (1.251 euros) i Enginyeria en Tecnologies Industrials (1.246 euros).

Les carreres amb menors sous per als acabats de llicenciar

Pel costat contrari, entre les titulacions amb un menor salari a percebre de mitjana dels seus acabats de llicenciar destaca sobre la resta Geografia i Ordenació del Territori, amb un sou net de 880 euros mensuals. En la part baixa del rànquing també es troben altres carreres com a Arqueologia i Logopèdia (884 euros), Activitat Física i de l'Esport (891 euros), Publicitat i Relacions Públiques (893 euros).

Fora del top 5 i per sobre dels 900 euros al mes, es troben Periodisme (902 euros), Belles Arts (912 euros), Conservació i Restauració (912 euros), Teràpia Ocupacional (924 euros), Finances i Comptabilitat (931 euros), Disseny (938 euros), Màrqueting (949 euros), Audiovisual, Imatge i Multimèdia (950 euros), Comerç (952 euros) i Història de l'Art (953 euros).