Durant els propers 20 anys, es preveu que el trànsit aeri de la Xina creixerà un 5,3% anual, la qual cosa destaparà una demanda de 8.420 avions de passatgers fins a 2041. Els primers d'aquests avions els servirà Airbus en virtut de l'acord de col·laboració subscrit entre França i la Xina, que es traduirà en noves comandes per a Airbus per part de les aerolínies xineses de fins a 160 avions. Gràcies a aquest últim acord, Airbus ampliarà la seva capacitat en aquesta planta Xina, la qual cosa li permetrà assolir el seu objectiu de fabricar 75 avions cada mes a tot el món per a l'any 2026.