La potència instal·lada eòlica i solar a Espanya va mantenir el 2022 la tendència a l'alça observada als últims exercicis i ha assolit els 49.900 MW, la qual cosa suposa un creixement del 62% si pren l'any 2018 com a punt de comparació, segons l'anàlisi de l'Observatori Sectorial DBK d'Informa. L'estudi també assenyala que el creixement respecte a 2021 va ser del 10,7% i indica que l'ascens de la capacitat operativa es va derivar de la posada en servei de nombroses instal·lacions d'energia solar fotovoltaica, la potència acumulada de les quals va créixer un 21,7% respecte a la de 2021 i gairebé es va multiplicar per quatre des de 2018.