El mercat nàutic ha registrat 1.315 matriculacions d'embarcacions d'esbarjo en els tres primers mesos de l'any, la qual cosa suposa un creixement del 12,5% respecte al mateix període de 2022. Del total d'embarcacions matriculades fins al març d'aquest any, el 65% (850) són vaixells destinats a ús privatiu i un 35% (465) són vaixells destinats al xarter nàutic que continua creixent en major manera (35%) que el mercat global.

En el primer trimestre de l'any, Andalusia (21%), les Balears (17,8%) i Catalunya (17,64%) són les comunitats autònomes amb més quota de mercat. Després d'aquestes tres es troben la Comunitat Valenciana, amb un 11,7% i les Canàries, amb un 11%.