La flota mundial d'avions comercials creixerà un 33% en els propers deu anys, superant les 36.000 aeronaus el 2033, la qual cosa suposa una taxa de creixement anual del 2,9%, segons un informe d'Oliver Wyman.

En l'actualitat, la flota mundial compta amb gairebé 27.400 avions, una xifra que ja frega la de gener de 2020, l'últim mes abans que la pandèmia paralitzés el transport aeri de passatgers pràcticament en la seva totalitat.

El creixement de la flota mundial d'avions ha experimentat un dels repunts més importants. El 2022, les aerolínies de tot el món van retirar aeronaus i en van afegir altres de noves per satisfer la creixent demanda, encara que la flota va assolir el 98% de la seva mida anterior a la pandèmia a començaments de 2023.

Així, s'espera un nombre rècord de lliuraments d'avions a les aerolínies en els propers deu anys, malgrat les actuals limitacions de la cadena de subministrament. La consultora preveu el lliurament de 20.600 nous avions en la següent dècada, la majoria d'ells de fuselatge estret, on la demanda és més gran.

Escassetat de personal

L'aviació es va enfrontar a diversos desafiaments l'any passat, inclosa l'escassetat de mà d'obra a tots els sectors i regions de l'aviació.

Segons Oliver Wyman, a Amèrica del Nord s'estima que el sector experimenta ja una escassetat de pilots d'aerolínies comercials i de mecànics d'aeronaus del 18% i del 14%, respectivament.

A Europa, l'escassetat de personal de terra ha estat tan greu el 2022 que alguns aeroports, com Heathrow a Londres i Schiphol a Amsterdam, que van haver d'imposar límits de capacitat.

En general, l'informe estima que, actualment, el sector experimenta una escassetat de pilots d'aerolínies comercials i de mecànics d'aeronaus del 18% i del 14%, respectivament.

Repte climàtic

D'altra banda, el canvi climàtic i la necessitat de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle són qüestions cada vegada més importants en la indústria de l'aviació. Diversos països europeus, entre ells França, estan treballant en una legislació que prohibeixi el transport aeri entre distàncies que poden recórrer-se amb tren en 2,5 hores o menys.

La insuficient capacitat de producció de combustible d'aviació sostenible (SAF), que emet entre un 50% i un 80% menys d'emissions que el combustible d'aviació convencional, és un altre dels reptes a què s'enfronta el sector.

"El SAF és actualment un substitut car i el millor escenari de subministrament d'aquest per a 2030 és de 5.400 milions de galons, mentre que la indústria necessitaria 16.000 milions només per mantenir les emissions de les aerolínies en els nivells de 2019," ha explicat la consultora.