Les xifres d'exportació de pernils i paletes curats espanyols durant l'any 2022 van assolir les 57.026,79 tones, davant les 53.507,28 tones exportades el 2021. Segons el Consorci del Pernil Serrà Espanyol (CJSE), les xifres reflecteixen un increment del 6,58% en termes de volum. Així mateix, el sector va dur a terme exportacions per un valor total de 593.111.747,23 euros, la qual cosa ha implicat un augment del 12,26% respecte a l'any anterior.