La Copa Amèrica de vela de 2024 generarà un impacte econòmic de 1.239 milions d'euros i crearà 19.000 llocs de treball a Barcelona, segons un estudi encarregat per la Fundació Barcelona Capital Nàutica a la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi concreta que per cada euro en inversions i despeses corrents amb impacte es generaran 6,35 euros de PIB en l'economia catalana. L'informe preveu també que les despeses amb impacte associat a la celebració de la regata seran de 1.115 milions d'euros, dels quals 195 corresponen a inversions i organització, 231 a despeses dels equips i 685 a despeses derivades dels 2,5 milions de turistes que es preveu que assisteixin.