El comerç just, una alternativa al comerç tradicional que persegueix la construcció d'un vincle comercial més equilibrat entre productors i consumidors, es va assentant en la societat, fins al punt que més de 145 països d'arreu ja comercialitzen productes sota aquest model de comerç. Més de 2,5 milions de productors dedicats a l'agricultura o artesania ja treballen dins de la xarxa WTFO (Organització Mundial del Comerç Just, per les sigles en anglès), dels quals el 74% són dones, informa Fundació Comerç per al Desenvolupament (COPADE).

A Espanya, el consum de productes de comerç just va superar els 144 milions d'euros el 2021 (últimes dades disponibles), segons un estudi promocionat per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional. COPADE, que és una de les organitzacions referents, comercialitza productes fonamentalment de l'Equador, Hondures i el Perú, però també d'Espanya, com a fusta, en col·laboració amb la companyia Leory Merlin.