Cada dia es van absentar de la seva feina 1.243.229 persones en el quart trimestre de 2022, dels quals el 76% (945.612) ho va fer per incapacitat temporal, és a dir, per trobar-se de baixa, la causa més comuna. Segons un informe de Randstad elaborat a partir de l'Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre de l'any passat, el 2022 es va observar una alça de dues dècimes en la taxa general d'absentisme, ja que va passar del 5,9% en el quart trimestre de 2021 al 6,1% en l'últim període de l'any passat.

Per la seva part, la taxa d'absentisme per incapacitat temporal es va incrementar igualment dues dècimes, fins al 4,6%. Randstad indica que l'absentisme va créixer a tots els sectors, i destaca que tant la indústria (6,3%) com els serveis (6,2%) van superar la taxa general.