El teixit empresarial establert a Catalunya segueix tenint un elevat de desconeixement de la idiosincràsia dels fons europeus Next Generation, pràcticament 4 de cada 10 empreses (36,8%) no és conscient de la seva existència, segons revela l’Enquesta de Clima Empresarial, que realitzen trimestralment la Cambra i l’Idescat. A més, palesa que aquesta ignorància es manté estable, de manera que es reforça la sensació generalitzada del fet que ha fallat la comunicació i difusió, especialment entre les pimes, perquè el contingut i objectiu de les ajudes arribin al màxim nombre d’empreses possible. D’altra banda, entre les empreses que sí que coneixen els Next Generation, el 46,3% consideren que l’activitat del seu negoci no és objecte dels fons i, per tant, no demanaran cap línia d’ajut, el 23,5% ja n’han sol·licitat algun, el 13,3% preveuen fer-ho pròximament i el 16,9% s’ho estan pensant, però els cal més informació. En relació amb un any enrere, ha augmentat el percentatge d’establiments que han sol·licitat algun ajut (del 17,1% al 23,5%).