El Santander haurà d'afrontar una multa d'un milió d'euros per la remuneració dels consellers del Banc Popular. Així ho ha confirmat el Tribunal Suprem, que ha ratificat la multa imposada al Banc Popular (avui Banc Santander) per ometre dades o donar-los de forma enganyosa als seus informes anuals de 2013 a 2015 sobre remuneració de consellers executius en relació amb sistemes d'estalvi a llarg termini i pagaments per resolució de contractes.

En una sentència datada el passat 18 d'abril, la sala contenciosa administrativa ratifica la decisió de l'Audiència Nacional l'abril de 2022, que ja va confirmar la sanció de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), i rebutja el recurs del Santander. El maig de 2019, la CNMV va imposar la sanció, que inclou multes de 25.000 euros a l'expresident de l'entitat Ángel Ron, l'exconseller delegat Francisco Gómez i l'exsecretari Francisco Aparicio.

Pel mateix concepte, multa els exconsellers Luis Herrando Prat de la Riba i Ana María Molins amb 18.000 euros a cada un; a Jorge Oroviogoicoechea, exconseller que formava part de la comissió de retribucions en la data d'elaboració dels esmentats informes, amb 16.000 euros; i a la Unió Europea d'Inversions, en la seva condició de conseller membre de la comissió de retribucions, amb 14.000 euros.

El Suprem ratifica la seva doctrina en relació amb la successió en la responsabilitat sancionadora entre persones jurídiques, i subratlla que l'esmentada successió opera també quan les sancions s'imposen per infraccions comeses pel consell d'administració de l'entitat bancària absorbida per l'incompliment de mesures organitzatives o d'una altra índole exigides per la normativa vigent a les entitats bancàries.

La sentència destaca que tant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) com el mateix Suprem han reconegut la transmissió de responsabilitat per infraccions administratives en els casos de fusió per absorció i altres supòsits de successió entre persones jurídiques.